Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, maj, 26 2019
Senaste Nytt...

Planerar för hållbart resande

Foto: Uppsala Parkering
Foto: Uppsala Parkering
Publicerad av
Peter Höök - 04 dec 2018

Vid Uppsala Resecentrum byggs något så ovanligt som ett cykelparkeringshus. Det bidrar till att ytterligare cyklar kan ställas vid Resecentrum och är därmed också ett led i kommunens arbete för ett hållbart resande. Parkeringshusets utförande har hög miljöprofil med stomme i trä, tak med Sedum och solceller för elproduktion.

Uppsala har strävat efter att bli Sveriges bästa cykelstad och har också fått den utnämningen. Cyklandet bidrar till ett hållbart resande, men det gäller samtidigt att få plats med alla cyklar, särskilt vid Resecentrum. Under många år har kommunen haft planer på ett cykelparkeringshus och detta förverkligas nu intill Resecentrum.

– Cykelparkeringshuset är ett led i arbetet för att hålla positionen som bästa cykelstaden, säger Michael Eriksson, avdelningschef för gata, park och natur på Uppsala kommun. Samtidigt jobbar vi för att hela Resecentrum ska bidra till hållbart resande som är ett uttalat mål från kommunen.

Parkeringshuset kommer att ha plats för 1200 vanliga cyklar samt 50 specialcyklar i två våningar. En del av bottenvåningen blir avdelad för någon form av verksamhet, eventuellt cykelservice.

– Vi förbereder för någon form av verksamhet och tar fram för- och nackdelar med olika alternativ, fortsätter Michael Eriksson. Frågan får sedan avgöras politiskt.

Annons

Annons

Annons