Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jul, 19 2019
Senaste Nytt...

Hypermotion: AI-baserad prognos för restid på vintervägar

PSI Mines - Roads VD, Elmar Jacker, till vänster, förklarar här på mässan, hur pilotprojektet Borealis fungerar. Företaget Triona kommer att utveckla och installera ett antal smarta elektroniska skyltar som en plattform för s.k. ITS-station och sensorer för teststräckan i Norge. Systemet ger möjlighet att; Hämta data från sensorer som är direkt förknippade med skylten. Utbyta information med externa datakällor och system samt presentera information till trafikanter i form av piktogram. Foto: Markku Björkman
PSI Mines - Roads VD, Elmar Jacker, till vänster, förklarar här på mässan, hur pilotprojektet Borealis fungerar. Företaget Triona kommer att utveckla och installera ett antal smarta elektroniska skyltar som en plattform för s.k. ITS-station och sensorer för teststräckan i Norge. Systemet ger möjlighet att; Hämta data från sensorer som är direkt förknippade med skylten. Utbyta information med externa datakällor och system samt presentera information till trafikanter i form av piktogram. Foto: Markku Björkman
Publicerad av
Markku Björkman - 20 nov 2018

(Frankfurt am Main; Transportochlogistik.se)Under mässan Hypermotion presenterade Tyska PSI Mines & Roads GmbH och PSI FLS Fuzzy Logic & Neuro Systems GmbH ett nytt effektivt digitalt system för besiktning och kontroll av trafikflöden.

Projektet är ett av de 6 innovationsprojekt som håller på att utvecklas längs norska E8-korridoren som en del av det nordiska 2-projektet som medfinansieras av Europeiska unionen inom ramen för finansieringssystemet Connecting Europe Facility (CEF).

Företaget PSIroads/MDS:s system baseras på PSIjscada-teknik, som tar hänsyn till väderförhållanden, snömängd, temperatur och vintertjänster, med syftet att göra det möjligt för produktionsindustrin att planera transporterna bättre och noggrannare.

Förutom programmet Qualicision, som redan är integrerat i PSIroads/MDS, bidrar ett så kallat konvolutionellt och neuronalt nätverk (CNN) till utvärdering av kamerabilder som kontinuerligt spelas in längs vägen vid viktiga platser. Dessa bilder extraheras med uppgifter om vägytans aktuella tillstånd. Det handlar om information som levereras av det norska meteorologiska institutet. Dessutom tillförs ytterligare data med prognoser av genomsnittliga körtider på motorväg E8.

- Resultatet blir en förhållandevis noggrann prognos om körtiden på en bestämd vägsträcka, berättar PSI Mines & Roads VD, Elmar Jacker.

Forskningsprojektet är en strategisk milstolpe för PSI Mines & Roads, som stärker utvecklingen av kompletterande trafiklösningar baserade på Artificial Intelligence (AI).

 

Annons

Annons

Annons