Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, maj, 26 2019
Senaste Nytt...

Varutransporter körs på butikers bioavfall

Foto: Gasum
Foto: Gasum
Publicerad av
Peter Höök - 15 nov 2018

Gasum och Lidl Finland producerar i samarbete med Lidls matbutiker miljövänlig och inhemsk biogas av bioavfall. Lidl börjar även använda en lastbil som går på flytande biogas som produceras från  de egna butikernas bioavfall. Med den biogasdrivna lastbilen minskar Lidl sina utsläpp med så mycket som 193 ton om året.

Dagligvaruhandelskedjan Lidl och energibolaget Gasum samarbetar för en cirkulär ekonomi. Som en del av samarbetet levererar Lidl bioavfall från sina butiker till biogasanläggningen där man producerar förnybar inhemsk energi för användning i trafiken, miljövänlig biogas.

”Dagligvarubutiker kan förverkliga en cirkulär ekonomi genom att producera förnybar energi av bioavfall från butikerna. När man producerar biogas av exempelvis bioavfall återanvänds avfallet på ett effektivt sätt och företaget kan använda det som energi i sin verksamhet”, säger chefen för Gasums försäljningschef i Finland, Jani Arala.

”Den biogasdrivna dragande lastbilen är ett bra tillskott till vår fordonspark: varutransporterna ger låga utsläpp och förarna uppskattar att den ger ifrån sig så lite ljud. Utifrån de erfarenheter vi har gjort hittills kan vi utöka vår gasdrivna fordonspark mycket snabbt”, konstaterar ägaren av det fordon som används av Lidl, transportföretaget Antiokia Oy:s vd Eeva Virtanen.

Med biogas som används i trafik kan man minska växthusgasutsläppen under bränslets livscykel med upp till 85 procent jämfört med traditionella bränslen. Med den LBG-drivna lastbilen minskar Lidl sina utsläpp med så mycket som 193 ton om året. Ett ton koldioxidutsläpp motsvarar en körsträcka på cirka 7 500 kilometer med en dieseldriven kombibil, vilket skulle ta en från exempelvis Helsingfors till Paris och tillbaka.

– Med den nya biogasbilen kör man butiksleveranserna först från distributionscentret i Janakkala, Finland och senare främst från distributionscentret i Träskända. Vi är glada över att få tillgång till nya generationens utsläppssnåla transportfordon. Det här samarbetet stödjer våra satsningar på miljövänligt och effektivt utnyttjande av återvinningsavfall, säger Lidls projektchef Anna Liitiäinen.

Annons

Annons

Annons