Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, apr, 21 2019
Senaste Nytt...

Skangas ingår avtal med Gothia Tanker om LNG-leveranser

Foto: Gasum
Foto: Gasum
Publicerad av
Peter Höök - 08 nov 2018

Gasums dotterbolag Skangas ingick nyligen ett avtal med delar av Gothia Tanker Alliance för att leverera flytande naturgas till bränsle. I det nya avtalet ingår såväl befintliga som kommande nybyggda fartyg med LNG-drift.

De största svenska rederierna som kommer att få fördelar av leveransavtalet med Skangas är Furetank Rederi, Erik Thun och Rederi Älvtank. Dessa rederier har investerat i totalt sex nya LNG-drivna fartyg och tillsammans med befintliga tankfartyget Fure West drivs de gemensamt av Gothia Tanker Alliance.

Föreningen Svensk Sjöfart bidrar aktivt till att minska sjöfartsbranschens negativa miljöpåverkan. Deras mål är en nollgräns för utsläpp 2050.

Investeringar i LNG-drivna fartyg bidrar till att gå i denna riktning”, förklarar Lars Höglund, vd på Furetank. “Vid nykonstruktion fokuserar vi på energieffektivisering och innovationer. När vi lägger det till vårt val av renare bränsle upplever vi en stor minskning av CO2-utsläppen, inte minst minskningen av partiklar och kväveoxider, avslutar han.

Skangas levererar varhelst ett LNG-fartyg kan behöva bränsle. Leveranskedjan består av lastbilar med släp som i stor utsträckning används för bunkringsverksamhet i hamnar, bunkring från terminaler och från Skangas bunkerfartyg Coralius. Ship-to-ship-bunkringen som görs av Coralius kan ske vid ankring utanför Göteborg, utanför Skaw eller i hamn under lastning.

Annons

Annons