Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, nov, 21 2018
Senaste Nytt...

Kubanska järnvägar beställer 837 ryska godsvagnar 

Godsvagn för sockertransporter från ryska företaget RM Rail. Foto: RM Rail
Godsvagn för sockertransporter från ryska företaget RM Rail. Foto: RM Rail
Publicerad av
Markku Björkman - 05 nov 2018

Kubanska järnvägsföretaget, UFC, tecknade ett kontrakt värt ca 48 miljoner euro med ryska tillverkaren av rullande materiel, RM Rail, för 837 godsvagnar nyligen i samband med en internationell handelsmässa i Havanna.

Beställningen omfattar fordon av sju olika typer, inklusive vagnar för cement och sockerrör. Dessa vagnar är speciellt konstruerade för transporter under tropiska förhållanden. Leveranserna ska genomföras inom tre år. Affären finansieras med ett lån från den ryska regeringen.

Rysslands godsvagnsmarknad beräknas öka till 24 miljarder dollar fram till år 2030.

Järnvägsnätet på Kuba omfattar totalt 11 968 kikometer varav 140 km är elektrifierad järnväg. Av dessa sträckor är 4 226 kikometer av standardspårvidd med 1 435 mm (varav 140 kilometer elektrifierad). Dessutom finns ytterligare 7 742 kilometer spår som används för transporter vid sockerplantagerna. Omkring 65 procent av dessa är med standardspårvidd, resten är av smalspårvidd.

Annons

Tobias Miethaner, chefen för Digital Society Department vid tyska förbundsministeriet för transport och digital infrastruktur, sade i sitt öppningstal att dagens stadsplanering är intimt förbunden med mobilitet och intelligenta transportsystem. Kapacitet i stadsområden måste användas effektivt, och nya infrastrukturer måste etableras - från cykelvägar till funktionella bredbandsnät. Foto: Markku Björkman
Tobias Miethaner, chefen för Digital Society Department vid tyska förbundsministeriet för transport och digital infrastruktur, sade i sitt öppningstal att dagens stadsplanering är intimt förbunden med mobilitet och intelligenta transportsystem. Kapacitet i stadsområden måste användas effektivt, och nya infrastrukturer måste etableras - från cykelvägar till funktionella bredbandsnät. Foto: Markku Björkman

Mässan för digital transformation Hypermotion öppnades i Frankfurt

"digital revolution"

Tisdagen den 20 november öppnade nya Hypermotion-mässan och konferensen sina portar i Frankfurt am...