Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, apr, 21 2019
Senaste Nytt...

Nyregistrerade bilar minskar med 27,4 procent

Graf: Trafikanalys
Graf: Trafikanalys
Publicerad av
Peter Höök - 02 nov 2018

Under oktober månad 2018 nyregistrerades 24 128 personbilar, en minskning med 27,4 procent jämfört med oktober månad föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Den 1 juli infördes det nya bonus malus-systemet för nyregistrerade personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. Syftet är att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta. Miljöanpassade fordon, så kallade klimatbonusbilar, med inga eller mycket låga utsläpp av koldioxid på upp till 60 g/km, premieras med en bonus med maximalt 60 000 kronor. Bilar som kan drivas med annat gasbränsle än gasol får ett fast bonusbelopp på 10 000 kronor oavsett hur stora klimatutsläpp de har. Malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna fordon.

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbil var i oktober knappt 12 procent.

De högre fordonsskatterna på nyregistrerade dieselbilar som bonus malus-systemet innebär gjorde att många togs i trafik före den 1 juli. Detta medförde att andelen nyregistreringar av dessa minskade med 49 procent under oktober månad jämfört med samma månad föregående år.

Av de nyregistrerade bilarna var 23 461 av årsmodell 2016 eller senare och 667 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 35 368 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget minskade med 11 240 fordon.

65 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för knappt 30 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 61 procent och kvinnor för resterande 39 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 4 244 under oktober, vilket är en minskning med 32,8 procent jämfört med oktober året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 3 378, en minskning med 39,6 procent och tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 866, en ökning med 19,0 procent jämfört med oktober 2017.

Hittills i år har nyregistreringar av personbilar minskat med 2,6 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar är hittills i år 120 287, en minskning med 25,3 procent jämfört med samma period föregående år.

Annons

Annons