Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, apr, 21 2019
Senaste Nytt...

Catena förvärvar logistikfastighet i Umeå

Foto: Catena
Foto: Catena
Publicerad av
Peter Höök - 01 nov 2018

Catena har förvärvat fastigheten Lagret 1 i Umeå till ett värde av 174 miljoner kronor. PostNord är hyresgäst i fastigheten som säljs av Klockarbäcken Property Investment. Fastigheten har en tomtareal om cirka 77 000 kvadratmeter och en uthyrningsbar yta om cirka 25 000 kvadratmeter. Hyresvärdet uppgår till 14,8 miljoner kronor och fastigheten är fullt uthyrd med en kvarvarande hyresavtalstid på sju år.

Byggnaden inrymmer huvudsakligen lager- och logistiklokaler med både låg- och höglagerutrymmen samt anslutning till järnvägsspår. Med bland annat en av Sveriges modernaste godsbangårdar och nordligaste containerhamn utgör Umeå en viktig norrländsk knutpunkt för logistik.

– Med förvärvet stärker vi Catenas position i norra Sverige ytterligare. Hyresgästen PostNord är dessutom ledande på den nordiska marknaden med en ständigt ökande e-handelslogistik - ett område där våra erfarenheter och vårt kunnande kan bidra till deras fortsatta utveckling, säger Benny Thögersen, vd Catena.

Annons

Annons