Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, nov, 21 2018
Senaste Nytt...

Containervolymer upp 20 procent i Göteborgs hamn

Foto: Göteborgs hamn
Foto: Göteborgs hamn
Publicerad av
Peter Höök - 30 okt 2018

Godstransporterna genom Göteborgs hamn har ökat sedan årets början. Containervolymer är upp 20 procent från motsvarande period förra året. Energiprodukter ligger fortsatt på hög nivå och nya bilar har under året ökat med 4 procent men ser nu ut att plana ut på en hög nivå.

Årets första 9 månader visar en uppgång för containervolymer från januari till september med 20% YTD och gods på järnväg ökar med 7 procent. För energiprodukter redovisas en hantering på 17,7 mTon, en ökning från föregående års jämförelseperiod med 2 procent.

Den intraeuropeiska roro-trafiken ligger still och bilar över kaj har en ökning med 4 procent , men sjönk något under september.

Annons

Tobias Miethaner, chefen för Digital Society Department vid tyska förbundsministeriet för transport och digital infrastruktur, sade i sitt öppningstal att dagens stadsplanering är intimt förbunden med mobilitet och intelligenta transportsystem. Kapacitet i stadsområden måste användas effektivt, och nya infrastrukturer måste etableras - från cykelvägar till funktionella bredbandsnät. Foto: Markku Björkman
Tobias Miethaner, chefen för Digital Society Department vid tyska förbundsministeriet för transport och digital infrastruktur, sade i sitt öppningstal att dagens stadsplanering är intimt förbunden med mobilitet och intelligenta transportsystem. Kapacitet i stadsområden måste användas effektivt, och nya infrastrukturer måste etableras - från cykelvägar till funktionella bredbandsnät. Foto: Markku Björkman

Mässan för digital transformation Hypermotion öppnades i Frankfurt

"digital revolution"

Tisdagen den 20 november öppnade nya Hypermotion-mässan och konferensen sina portar i Frankfurt am...