Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, apr, 21 2019
Senaste Nytt...

Nytt nordiskt ministerråd för transportfrågor

Arkivbild
Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 30 okt 2018

Ett nytt nordiskt ministerråd för transportfrågor, gemensam planering för utbyggnad av dubbelspår mellan Oslo och Göteborg och en synkronisering av de nationella transportplanerna är några av Nordiska rådets förslag för tillväxt och utveckling i Norden. Nordiska rådet är samarbetspart till Elmia Nordic Future Transport Summit och arbetar för att sätta transportfrågorna högt upp på agendan – och på ett bättre och tydligare sätt än idag.

– Man tänker ofta lite för trångsynt i dag i respektive land. Man sitter i Stockholm och tänker och planerar för de svenska orterna, och samma gör de i Norge för sina orter, och så glömmer man att Norges viktigaste hamn är Göteborg. Politiker lobbar för sina små delar inom landet och på myndighetsnivå stoppar kalkylerna för samhällsnytta vid gränsen. Gemensamma investeringar kommer helt enkelt inte till stånd, säger Johan Lindblad, seniorrådgivare vid Nordiska rådets sekretariat.

I den rekommendation som Nordiska rådet tidigare i år lämnat till de nordiska regeringarna är återupprättande av ett ministerråd för transportfrågor ett av förslagen.

– Det känns högst relevant att ha en samordning, att länderna ska kunna göra prioriteringar ur ett nordiskt perspektiv och att man också kan intensifiera sitt samarbete på myndighetsnivå. Vi handlar mest med varandra och vi har mest arbetskraftsutbyte med varandra, så varför skulle vi inte underlätta transporter och infrastruktur mellan länderna?

Annons

Annons