Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, apr, 21 2019
Senaste Nytt...

Fortsatt avmattning i flygets trafiktillväxt

Arlanda Airport. Foto: Brendan Austin
Arlanda Airport. Foto: Brendan Austin
Publicerad av
Peter Höök - 29 okt 2018

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökade något under januari-september, men det tredje kvartalet visade på en fortsatt avmattning i trafiktillväxten. För niomånadersperioden sammantaget redovisar Swedavia en rörelsevinst på 666 miljoner kronor. Det framgår av Swedavias delårsrapport som presenteras på fredagen.

Under kvartalet reste drygt 11 miljoner passagerare till och från Swedavias tio flygplatser, vilket är samma nivå som föregående år. Utrikestrafiken ökade, medan inrikestrafiken fortsatte att minska. För niomånadersperioden reste 32 miljoner passagerare till och från Swedavias flygplatser, vilket är en ökning med knappt en procent.

– Övergripande fortsätter passagerarutvecklingen att mattas av och under september minskade antalet passagerare med 2 procent jämfört med föregående år. Motsvarande utveckling ser vi inte i övriga Europa, säger Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef för Swedavia.

Under kvartalet initierade Swedavia ett transformationsprogram, som syftar till att effektivisera bolagets verksamhet och att skapa bättre förutsättningar för att nå de långsiktiga målsättningarna för bolaget.

Arbetet med Swedavias utvecklingsprogram, som syftar till att möta dagens och morgondagens kapacitetsutmaningar för flygtrafiken, fortsatte under kvartalet. En viktig milstolpe nåddes i och med beslutet om vägval för det fortsatta analysarbetet om den långsiktiga utvecklingen av Stockholm Arlanda Airport.

Annons

Annons