Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jun, 17 2019
Senaste Nytt...

"Hållbara transporter" arrangeras för trettonde gången

Går av stapeln i Vinterträdgården, Grand Hôtel, den 15 november

Foto: IVL
Foto: IVL
Publicerad av
Peter Höök - 26 okt 2018

En rad aktuella frågor står på programmet när "Hållbara transporter" arrangeras för trettonde året i rad. På agendan står bland annat myndigheternas ansvar för flygandet, höghöjdseffekter av flyget, hur hela transportkedjan ska involveras i klimatomställningen, mobilitet på landsbygden och elektrifiering av kollektivtrafiken. På plats är också representanter från samtliga riksdagspartier.

– Hur mycket kan vi flyga och fara de närmaste åren utan att spräcka klimatmålet och hur hanterar organisationer frågan i sina resepolicies? Det kommer vi borra djupare i på Hållbara transporter samtidigt som vi även kommer att granska varför det är så trögt för samåkning och nya mobilitetstjänster på landsbygden, frågar Anders Roth, samarrangör och mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

IVL Svenska Miljöinstitutets konferens Hållbara transporter är en viktig samlingsplats för att hämta inspiration, mötas och kraftsamla i hållbara transportfrågor. Konferensen ger dig en senaste uppdatering av vad som händer inom området hållbara transporter och kommer bland annat att behandla ämnen som miljöpåverkan, drivmedel, parkering och mobilitetstjänster. Under dagen kommer aktuella och konkreta projekt och aktiviteter att tas upp, som ger nya affärsmöjligheter, teknologier och bättre samhällslösningar.

Avslutningsvis deltar representanter från riksdagspartierna i ett gränsöverskridande samtal med kommunala aktörer om vad som behöver hända och hur vi ska samverka för att nå klimatmålen. Riksdagspartierna representeras av Jens Holm (V), Magnus Ek (C), Jimmy Ståhl (SD), Marlene Burwick (S), Helena Gellerman (L), Magnus Jacobsson (KD), Jessica Rosencrantz (M) och Karin Svensson Smith (MP).

 

Annons

Annons

Annons