Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jun, 27 2019
Senaste Nytt...

Utökning av e-handelsområdet i Norra Varalöv

Illustration: Serneke
Illustration: Serneke
Publicerad av
Peter Höök - 10 okt 2018

Planbeskedet för fastigheten Kärra 1:9 innebär ett första steg i en process för att utreda möjligheterna till en utökning av det e-handelsområde som redan finns i Norra Varalöv. Det är företaget Queenswall 2 som ansökt om planbeskedet. Företaget vill pröva möjligheten att etablera ett verksamhetsområde för logistik och e-handel på ett område som omfattar drygt 61 hektar. Området har valts ut på grund av sitt strategiska läge med närhet till det befintliga e-handelsområdet och goda transportmöjligheter. Fullt utbyggt förväntas det nya e-handelsområdet innebära 1 500 - 2 000 nya arbetstillfällen.

– Att fortsätta utveckla e-handels området i kommunens södra del är väldigt viktigt för Ängelholm. Det betyder att fler företag etablerar sig, fler arbetstillfällen och fler Ängelholmare, säger Lars Nyander, kommunstyrelsens ordförande (S) Ängelholms kommun.

Under detaljplanearbetet ska en rad frågor utredas och andra myndigheter ska ge sin syn på saken.

– Eftersom planansökan inte har stöd i översiktsplanen är det vissa ställningstaganden som inte är gjorda. De frågorna måste nu beaktas i detaljplanearbetet utöver de frågor som vi alltid tar ställning till vid en detaljplan, säger planchef Jenni Wehrmann.

Nästa steg i processen mot ett nytt e-handelsområde är att Queenswalls köp av marken beviljas av Länsstyrelsen eller Jordbruksverket och att Ängelholms kommun begär in ett planeringsbesked från Länsstyrelsen.

– Ett planeringsbesked är en viktig hållpunkt i början av den här komplexa detaljplaneprocessen. Genom det får vi en indikation på hur Länsstyrelsen ser på flera av de viktiga frågorna som ingår i detaljplanen och det påverkar hur vi går vidare med arbetet, säger Jenni Wehrmann.

Annons

Annons

Annons