Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jun, 27 2019
Senaste Nytt...

Vill belysa sysselsättningseffekter av fjärrstyrning av flygplatser

Foto: LFV
Foto: LFV
Publicerad av
Peter Höök - 09 okt 2018

Det är nödvändigt att Luftfartsverkets utredning om fjärrstyrning av flygplatser bland annat belyser sysselsättningseffekter och flygsäkerhet. Det är också önskvärt att utreda ett scenario med flera flygledarcentraler, anser näringslivs- och planeringsutskottet i Umeå i ett samrådsyttrande.

Yttrandet är ett inspel till den utredning som ska undersöka konsekvenserna av en utbyggd flygledning på distans av Swedavias flygplatser, bland andra Umeå Airport. Utredningen ska omfatta långsiktiga aspekter av driftsförutsättningar, ekonomiska förutsättningar, effektivitet, säkerhet, redundans och effekter för totalförsvaret samt regionala effekter inklusive centralisering. Uppdraget ska redovisas senast den 21 december 2018.

I utskottets yttrande nämns att digitalisering ofta lyfts som en möjlighet till decentralisering av funktioner, medan förslaget i detta fall går i motsatt riktning. Utskottet poängterar vikten av att berörda flygplatsers lokala och regionala funktion långsiktigt kan garanteras och att föreslagen utredning tydligt beskriver hur detta kan ske.

Utskottet ser gärna att flera flygledarcentraler utreds, där viktiga aspekter är upprätthållande av lokal och regional flygsäkerhet samt hur katastrofberedskapen påverkas.

Annons

Annons

Annons