Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, nov, 21 2018
Senaste Nytt...

InnoTrans 2018 presenterar även nya El-och vätgasbussar

Bland flera andra nya bussar presenteras polska Urbino 12 electric på InnoTrans 2018. Foto: Wikimedia, kredit: I.Blu
Bland flera andra nya bussar presenteras polska Urbino 12 electric på InnoTrans 2018. Foto: Wikimedia, kredit: I.Blu
Publicerad av
Markku Björkman - 13 sep 2018

Långtifrån alla transportexperter känner till att järnvägsmässan InnoTrans "sysslar" också med bussar. Bussutställningen på InnoTrans erbjuder fordonstillverkare en lämplig kombination av en statisk displayareal och möjlighet att presentera sina fordon på den intilliggande ca. 500 meter långa ringformade demonstrationssträckan, direkt i mitten av Messe Berlins utställningsområde. Tack vare dess främsta läge i den centrala sommarträdgården är fackbesökarna på Bus Display perfekt kopplade till alla andra utställningshallar och aktiviteter.

I samarbete med föreningen för tyska transportföretag (VDV) kommer Internationella bussforumet "om elektrisk rörlighet" att äga rum under InnoTrans 2018 för första gången. Vidare kommer Dialogforumet den 20 september 2018 mellan kl. 02.00 - 4.00.00 att ta itu med anslutningar mellan buss och järnväg.

Annons

Tobias Miethaner, chefen för Digital Society Department vid tyska förbundsministeriet för transport och digital infrastruktur, sade i sitt öppningstal att dagens stadsplanering är intimt förbunden med mobilitet och intelligenta transportsystem. Kapacitet i stadsområden måste användas effektivt, och nya infrastrukturer måste etableras - från cykelvägar till funktionella bredbandsnät. Foto: Markku Björkman
Tobias Miethaner, chefen för Digital Society Department vid tyska förbundsministeriet för transport och digital infrastruktur, sade i sitt öppningstal att dagens stadsplanering är intimt förbunden med mobilitet och intelligenta transportsystem. Kapacitet i stadsområden måste användas effektivt, och nya infrastrukturer måste etableras - från cykelvägar till funktionella bredbandsnät. Foto: Markku Björkman

Mässan för digital transformation Hypermotion öppnades i Frankfurt

"digital revolution"

Tisdagen den 20 november öppnade nya Hypermotion-mässan och konferensen sina portar i Frankfurt am...