Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jun, 18 2019
Senaste Nytt...

Ska fördubbla andelen gång-, cykel-, och kollektivtrafik.

Foto: Trafikanalys
Foto: Trafikanalys
Publicerad av
Peter Höök - 12 sep 2018

Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att följa upp etappmålet inom miljömålssystemet om en ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik. Målet innebär att andelen persontransporter med gång-, cykel- och kollektivtrafik i Sverige ska vara minst 25 procent 2025, uttryckt i personkilometer, i riktning mot att på sikt fördubbla andelen gång-, cykel-, och kollektivtrafik.

I uppdraget ingår att ta fram en plan för metodutveckling som krävs för att uppföljningen av gång-, cykel- och kollektivtrafik ska ha en kvalitet som är tillräckligt bra för att trafiken ska kunna följas över tid.

Trafikanalys ska också, utifrån de skilda förutsättningarna som råder i kommunerna, till exempel utifrån befolkningsmängd eller befolkningstäthet, föreslå indikativa målnivåer för kommuner med olika förutsättningar.

Den del av uppdraget som rör planen och de indikativa målnivåerna ska redovisas till Regeringskansliet senast den 15 april 2019. Trafikanalys ska årligen redovisa uppföljningen av etappmålet till Naturvårdsverket som en del i arbetet med uppföljningen av miljömålen.

Annons

Annons

Annons