Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, nov, 21 2018
Senaste Nytt...

Analyserar hur intermodala godstransporter kan främjas

Foto: Trafikanalys
Foto: Trafikanalys
Publicerad av
Peter Höök - 12 sep 2018

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att analysera behovet av att främja intermodala godstransporter och hur det kan ske. Syftet är att öka drivkrafterna för att välja transportupplägg som inkluderar sjöfart och järnväg.

Regeringen uttrycker i uppdraget ambitionen att främja en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. I dag utgör omlastning en merkostnad för de transportföretag som väljer intermodala trafikupplägg med sjöfart eller järnväg. Det bidrar till att intermodala transportupplägg väljs bort till förmån för trafikslag som kan genomföra hela transporten utan omlastning.

Flera länder inom EU har infört styrmedel för att främja intermodala godstransporter, exempelvis Tyskland, Belgien, Frankrike, Schweiz, Österrike och Tjeckien. Trafikanalys ska redovisa uppdraget senast den 1 mars 2019.

Annons

Tobias Miethaner, chefen för Digital Society Department vid tyska förbundsministeriet för transport och digital infrastruktur, sade i sitt öppningstal att dagens stadsplanering är intimt förbunden med mobilitet och intelligenta transportsystem. Kapacitet i stadsområden måste användas effektivt, och nya infrastrukturer måste etableras - från cykelvägar till funktionella bredbandsnät. Foto: Markku Björkman
Tobias Miethaner, chefen för Digital Society Department vid tyska förbundsministeriet för transport och digital infrastruktur, sade i sitt öppningstal att dagens stadsplanering är intimt förbunden med mobilitet och intelligenta transportsystem. Kapacitet i stadsområden måste användas effektivt, och nya infrastrukturer måste etableras - från cykelvägar till funktionella bredbandsnät. Foto: Markku Björkman

Mässan för digital transformation Hypermotion öppnades i Frankfurt

"digital revolution"

Tisdagen den 20 november öppnade nya Hypermotion-mässan och konferensen sina portar i Frankfurt am...