Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, nov, 21 2018
Senaste Nytt...

Över 20 procent av lastbilarna på Sveriges vägar körs tomma

Foto: Logtrade
Foto: Logtrade
Publicerad av
Peter Höök - 11 sep 2018

Forskare på Chalmers Universitet ska med stöd av CS24, Logtrade och nio andra tunga aktörer inom industrin undersöka hur man på ett smart sätt kan lösa dilemmat som uppstår när lastbilar tvingas köra med "luft" i lasten. Varför kör över 20 procent av lastbilarna på Sveriges vägar tomma eller med kraftigt underutnyttat lastutrymme? Och vad kan man göra åt problemet? Frågorna ovan är kniviga att få ett stadigt och systematiskt grepp om, eftersom transportbranschen är mångfasetterad, men lyckas man är vinsterna monumentala.

– Det handlar om ökad energieffektivisering, minskade CO2-utsläpp, ökade inkomster för transportbranschen och minskade transportkostnader för varuägare, förklarar Kristina Liljestrand.

Liljestrand är forskningsledare i projektet och har tidigare, bland annat, utvecklat effektiva verktyg för att eliminera matsvinn i logistikkedjan.

Syftet med projektet är att studera möjligheterna till att öka fyllnadsgraden och minska överkapaciteten för svenska godstransporter för att effektivisera dessa och därigenom uppnå en minskad miljöpåverkan. Detta skall uppkomma genom att uppskatta hur stor andel som inte nyttjas fullt ut och genom fallstudier finna lösningar till effektivisering samt utveckla ett digitalt verktyg som möjliggör ökad potential på systemnivå.

Med stöd från Statens energimyndighet skall vi vara med i projektet: Uttnyttja befintlig överkapacitet i transportsystem för ökad energieffektivitet.

Annons

Tobias Miethaner, chefen för Digital Society Department vid tyska förbundsministeriet för transport och digital infrastruktur, sade i sitt öppningstal att dagens stadsplanering är intimt förbunden med mobilitet och intelligenta transportsystem. Kapacitet i stadsområden måste användas effektivt, och nya infrastrukturer måste etableras - från cykelvägar till funktionella bredbandsnät. Foto: Markku Björkman
Tobias Miethaner, chefen för Digital Society Department vid tyska förbundsministeriet för transport och digital infrastruktur, sade i sitt öppningstal att dagens stadsplanering är intimt förbunden med mobilitet och intelligenta transportsystem. Kapacitet i stadsområden måste användas effektivt, och nya infrastrukturer måste etableras - från cykelvägar till funktionella bredbandsnät. Foto: Markku Björkman

Mässan för digital transformation Hypermotion öppnades i Frankfurt

"digital revolution"

Tisdagen den 20 november öppnade nya Hypermotion-mässan och konferensen sina portar i Frankfurt am...