Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, maj, 26 2019
Senaste Nytt...

Bränsledeklaration för minskad miljöpåverkan

Informationsplikt införs

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
Publicerad av
Peter Höök - 10 aug 2018

Som en del i arbetet om att bryta fossilberoendet och för att uppnå Sveriges mål om att minska transportsektorns utsläpp med 70 procent till 2030 har regeringen idag beslutat om en förordning att den som tankar vid bränslepumpen ska få information om drivmedels klimatpåverkan och ursprung.

Energimyndigheten får ett bemyndigande att meddela föreskrifter om den närmare utformningen av miljöinformationen. Skyldigheten att lämna miljöinformation gäller från den 1 januari 2020. 

Miljöinformation ska finnas vid pumpen och ska ge övergripande information om drivmedlens växthusgasutsläpp över livscykeln, om råvaror och råvarornas ursprungsland. Mer detaljerad information ska finnas på drivmedelsleverantörernas hemsidor.

För att den administrativa kostnaden inte ska bli för stor för små drivmedelsleverantörer undantas dessa från informationskravet. Det kommer därför vara frivilligt för leverantörer som levererar mindre än 1 500 kubikmeter flytande eller 1 000 000 kubikmeter gasformiga drivmedel årligen.

 

Annons

Annons

Annons