Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, maj, 26 2019
Senaste Nytt...

Logistik kortar väntan på vård

Vården behöver och kan effektiviseras

Foto: Thor Balkhed
Foto: Thor Balkhed
Publicerad av
Peter Höök - 06 aug 2018

I en avhandling vid Linköpings universitet visar Malin Wiger, nybliven doktor inom vårdlogistik. hur vården kan effektiviseras genom att fokusera på flödet av patienter och se till att ledtiderna blir så korta som möjligt - tiden från att patienten tar kontakt tills hon är färdigbehandlad. Det gäller för ledningen att lära känna sitt system, förstå behoven och se till att flödet, logistiken, fungerar.

Vården kan effektiviseras genom att fokusera på flödet av patienter och se till att ledtiderna blir så korta som möjligt - tiden från att patienten tar kontakt tills hen är färdigbehandlad. Det gäller för ledningen att lära känna sitt system, förstå behoven och se till att flödet, logistiken, fungerar.

– En nyckelfråga är vilken typ av data som behövs för att förstå hur flödet kan bli så bra som möjligt. Det mesta mäts inom vården, men det finns inget sätt att hantera all information så att den blir användbar,

Hon har i sin doktorsavhandling sett vården som ett socialt system och sedan kopplat samman systemteorierna med de teorier som gäller inom logistiken. Det är det rent teoretiska underlaget i avhandlingen. Hon har sedan gjort ett stort antal intervjuer för att få veta hur systemet fungerar, från det att patienten tar kontakt till dess att hen är färdigbehandlad. Hon har tagit reda på varifrån patientärenden kommer till avdelningen, hur överlämningen går till, hur vården planeras, vart patientärenden sedan tar vägen och så vidare.

– Mest intressanta ur ett flödesperspektiv är överlämningarna eftersom vården i dag uppdelad efter specialiteter. Även om varje avdelning arbetar så snabbt de kan fungerar inte flödet mellan avdelningarna, varken informationsflödet eller flödet av patienter, säger Malin Wiger.

Annons

Annons

Annons