Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, mar, 21 2019
Senaste Nytt...

AI skapar smartare försörjningskedjor

De underliggande nätverken behöver förändras

Bild: Centiro
Bild: Centiro
Publicerad av
Peter Höök - 12 jul 2018

– Det är tydligt att nya teknologier tillsammans med förändrade konsumentbeteenden och marknadskrav förändrar hastigheten och i grunden företag och affärsmodeller inom framförallt e-handel, detaljhandel och logistik, men även många andra branscher. De underliggande nätverken för hur varor säljs, levereras och returneras behöver förändras också, och det fort, säger Niklas Hedin, CEO på Centiro.

– Företag – traditionella, men också den nya sortens aktörer – behöver hjälp för att koppla ihop och styra resurser för att öka försäljningen och minska kostnaderna, men också agera mer hållbart i en alltmer komplex värld. Det är en samling av små och stora möjligheter som våra kunder kan ta tillvara för att öka sin konkurrenskraft och hastighet för att bättre följa marknaden. Det ger också unika möjligheter att samarbeta för att dra nytta av andras styrkor.

Satsningarna görs framförallt i Borås, men även i Pune, Indien och Boston, USA. Företaget med sina 250 anställda fortsätter växa kraftigt med lönsamhet och har för närvarande en årlig ökningstakt på 40 procent. Sverige håller en topposition som ett av världens mest innovativa länder enligt Global Innovation Index som publicerades1 den 10:e juli av WIPO – World Intellectual Property Organization.

Annons

Annons