Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, mar, 22 2019
Senaste Nytt...

Helsingfors: Flytt av tung hamntrafik planeras till Nordsjö

Hamnen på Busholmen i Helsingfors. Här uppstår även en ny stadsdel. De nya invånarna anser dock att deras boendemiljö försämras kontinuerligt av att allt fler lastbilar och långtradare som också använder ön för genomfart från och tilll Helsingfors Västra hamn och till färjor med destination Tallinn och Stockholm m.m.. Foto: Suomen Ilmakuva Oy
Hamnen på Busholmen i Helsingfors. Här uppstår även en ny stadsdel. De nya invånarna anser dock att deras boendemiljö försämras kontinuerligt av att allt fler lastbilar och långtradare som också använder ön för genomfart från och tilll Helsingfors Västra hamn och till färjor med destination Tallinn och Stockholm m.m.. Foto: Suomen Ilmakuva Oy
Publicerad av
Markku Björkman - 09 jul 2018

I det som en gång skulle bli en bilfri stadsdel i södra Helsingfors, fylls gatorna varje dag av hundratals långtradare. Nu planeras en flytt av den tunga hamntrafiken till Nordsjö öster om Helsingfors, skriver den finländska dagstidningen HBL.

Nordsjö hamn (fi. Vuosaaren satama) är en godshamn i stadsdelen Nordsjö i östra Helsingfors som tjänar främst containertrafiken i huvudstadsregionen och övriga Finland.

Hamnen togs i bruk i november 2008 och ersatte godshamnarna Västra hamnen och Sumparn i Helsingfors centrum.Helsingfors hamn har vuxit betydligt under de senaste åren.

I dag är hamnen Europas, kanske till och med hela världens, största passagerarhamn med 12 miljoner passagerare under fjolåret. Tallinntrafiken från Busholmen växer.

Varje gång ett fartyg ankommer hamnen täpper lastbilsköerna till korsningarna i Sandviken. Under 2000-talet har antalet lastbilar och släpvagnar ökat med i genomsnitt 77 procent i Helsingforshamnarna.

Samtidigt som fartygstrafiken växer byggs den nya stadsdelen Busholmen ut. Inom tio år ska 21 000 personer bo och 6 000 personer arbeta på halvön.

Stadsmiljönämnden behandlade trafikplanen för Busholmskajen på sitt möte i juni. Då föreslog biträdande borgmästare, Anni Sinnemäki, som ansvarar för stadsmiljösektorn, att förslaget skulle returneras till ny beredning. Hon var missnöjd med att man inte frågat boende på Busholmen vad de anser om trafikarrangemangen.

För att minska på trafiken till Busholmen ansåg Sinnemäki också att staden tillsammans med Helsingfors hamn borde utreda hur man kunde flytta över en del av trafiken från Västra hamnen till Nordsjö hamn, samt möjligheterna att locka fler fartygspassagerare att åka till hamnen med spårvagn.

Förslaget föll med rösterna 6–7. Nu kommer staden dock att behandla ärendet i och med Otso Kivekäs fullmäktigemotion.

Ville Haapasaari säger att även hamnen har temat under arbete. Han säger att den växande Tallinntrafiken, som nästan uteslutande riktas till Västra hamnen, orsakar problem då trafikarrangemangen är bristfälliga.

Annons

Annons