Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, maj, 26 2019
Senaste Nytt...

Rekordmånad för SAS

Kabinfaktor under månaden - 83 procent

Foto: SAS
Foto: SAS
Publicerad av
Peter Höök - 09 jul 2018

Under juni valde totalt 2,9 miljoner resenärer att resa med SAS, fler än någonsin för en enskild månad, och en ökning med cirka 3 procent jämfört med juni föregående år. Även SAS kabinfaktor förbättrades med cirka 1 procentenhet jämfört med föregående år och uppgick under månaden till 83 procent.

SAS trafik hade en positiv utveckling under juni och ökade med nästan 4 procent. Trafiken var framförallt positiv på SAS Europalinjer där den ökade med drygt 5 procent. Utvecklingen visar att SAS under månaden framgångsrikt anpassat nätverket från mer affärsorienterade linjer till ett successivt ökat fritidsresande. Under sommarmånaderna kommer SAS att flyga sammanlagt drygt 50 säsongslinjer.

– Den växande trafiken i juni visar att kunderna värdesätter SAS erbjudande av både affärs- och fritidsresor. Tillväxten i trafiken visar också på behovet av att ställa om flyget till att bli långsiktigt hållbart. SAS investerar i nya effektiva flygplan och arbetar aktivt på att lösa bristen på biobränsle. Det gör vi exempelvis genom avsiktsförklaringen med Preem, för att kraftigt öka biobränsleproduktionen i Sverige. Målet är att all inrikestrafik ska flygas på biobränsle år 2030 och att SAS klimatpåverkan då ska ha minskat med 25 procent jämfört med idag,säger Rickard Gustafson, vd och koncernchef i SAS.

Annons

Annons

Annons