Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, mar, 22 2019
Senaste Nytt...

Vägassistansfordon får tillstånd att köra med blåljus

Nytt godkännande från Transportstyrelsen

Foto: Transportstyrelsen
Foto: Transportstyrelsen
Publicerad av
Peter Höök - 06 jul 2018

Nu blir det lättare för vägassistansfordonen i Stockholm och Göteborg att ta sig fram till trafikolyckor. Bilarna ska betraktas som utryckningsfordon. De får därmed använda blåljus och ska ges företräde i trafiken, enligt Transportstyrelsens beslut.

På tungt trafikerade vägar, som Essingeleden där cirka 170 000 fordon passerar dagligen, är vägassistansen viktig. Men eftersom fordonen hittills inte fått köra med blåljus, mer än med vissa undantag, har det ibland tagit lång tid att ta sig fram till olycksplatsen.

– Utan blåljus får vi vänta i bilköerna som alla andra, säger Lars Hedenström projektledare för vägassistans på Underhåll, Trafikverket.

Vägassistansfordonen i Stockholm har visserligen fått köra med blåljus även tidigare. Men bara vid akuta händelser som rör Södra länken eller Norra länken. Därför ansökte Trafikverket i våras om att bilarna skulle få betraktas som utryckningsfordon. Nyligen kom godkännandet från Transportstyrelsen.

– Från och med nu får vi även åka på övriga vägnätet. Det gör att vi kan komma till hjälp mycket snabbare, rädda och få bort hinder men framför allt att skydda de drabbade och de övriga blåljusenheterna, säger Lars Hedenström.

Bilarna får betraktas som utryckningsfordon vid akuta trafikhändelser på vägnätet i och omkring Stockholms genomfartsleder. Även vägassistansfordonen i Göteborg ska få köra med blåljus.

– Det är helt nytt i Göteborg. Men där finns en begränsning på innerstaden och tre mil utåt, säger Lars Hedenström.

Innan vägassistansfordonen börjar köra som utryckningsfordon ska dock all personal genomgå en utbildning för så kallad utryckningskörning. Därmed dröjer till i höst innan de första bilarna använder blåljus.

Annons

Annons