Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, maj, 26 2019
Senaste Nytt...

Regeringen satsar på biogas

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
Publicerad av
Peter Höök - 06 jul 2018

Biogas spelar en viktig roll i omställningen från ett oljebaserat samhälle till ett fossilfritt. För att öka produktionen av biodrivmedel, och särskilt den biogas som uppgraderas till biodrivmedel, och stärka konkurrenskraften satsar regeringen nu 270 miljoner kronor.

För att stärka konkurrensenskraften och påskynda omställningen till förnybara energikällor föreslog regeringen i vårändringsbudgeten 2018 att stödet till produktion av biogas breddas så att det omfattar fler substrat än gödsel. Vårändringsbudgeten för 2018, är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

– Många av de producenter som tillverkar biogas har svårt att få det att gå ihop. Samtidigt är deras produktion en viktig pusselbit när Sverige ska bli ett fossilfritt samhälle. Vi måste säkerställa att de producenter vi har kan vara konkurrenskraftiga och därför är det här ett viktigt ekonomiskt tillskott på kort sikt, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Biogas är en förnybar och miljövänlig energikälla. Större delen av det som används för att framställa biogas kommer från substrat inom lantbruket och livsmedelskedjan, till exempel gödsel, rester från mejerier, livsmedelsförädling och slakterier. Dessa näringar har därför en central roll i omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi i Sverige, i arbetet med att nå dit kommer svensk landsbygd att vara avgörande. Regeringen har därför fattat beslut om en ny förordning om statligt stöd till produktion av biogas som ska användas som biodrivmedel.

Annons

Annons

Annons