Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jun, 27 2019
Senaste Nytt...

"LNG inte så klimatvänligt som man trott"

Ett LNG-fartyg anländer till franska hamnen Brest efter första transporten av flytande gas. Foto: Wikipedia, kredit: Pline
Ett LNG-fartyg anländer till franska hamnen Brest efter första transporten av flytande gas. Foto: Wikipedia, kredit: Pline
Publicerad av
Markku Björkman - 27 jun 2018

Sjöfartsindustrin har satsat miljontals euro på flytande naturgas, LNG, med syftet att minska utsläppen av svaveloxider. Men flytande naturgas kan till och med öka klimatutsläppen, varnar en ny forskningsrapport från konsultbolaget University Maritime Advisory Services (UMAS).

Enligt rapporten har EU investerat sammanlagt 213 miljoner euro på LNG-projekt i den marina sektorn. Den europeiska sjöfartsindustrin har satsat ungefär lika mycket pengar på en utökad användning av flytande naturgas som drivmedel inom sjöfarten. Det brittiska konsultbolaget UMAS varnar nu för att dessa investeringar inte kommer att gynna den europeiska klimatpolitiken.

EU och den internationella sjöfartsorganisationen IMO har velat främja investeringar i flytande naturgas för att reducera utsläppen av svaveloxider, vilket motverkar luftföroreningar och försurningen av världshaven. Enligt UMAS kan den oönskade effekten av dessa satsningar i stället vara utökade klimatutsläpp eftersom LNG till 90 procent består av växthusgasen metan som har en starkare påverkan på klimatet än koldioxid.

– Då vi beaktar alla utsläpp från hela produktionskedjan kan en övergång till LNG till och med utöka utsläppen av växthusgaser i jämförelse med konventionella fossila bränslen, skriver UMAS i ett pressmeddelande.

UMAS rapport visar att EU:s ekonomiska utfästelser förbinder unionen att satsa upp till 1,28 miljarder euro på LNG fram till 2030, skriver tidningen Hufvudstadsbladet, HBL

Enligt UMAS är investeringarna i flytande naturgas inte förenliga med den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s målsättning att halvera klimatutsläppen inom sjöfarten före 2050. UMAS rekommenderar att EU i stället satsar på förnybara bränslen såsom vätgas och ammoniak eller batteridrivna lösningar som syftar till att elektrifiera sjöfarten.

– Flytande naturgas är ett alternativ som hjälper oss att sänka utsläppen av svaveloxider före 2020, men LNG bidrar inte till en reduktion av klimatutsläppen i enlighet med IMO:s eller Parisavtalets målsättningar, säger doktoranden Domagoj Baresic på UMAS energiinstitut.

UMAS är ett brittiskt konsultbolag som bygger sitt arbete på ett partnerskap mellan University College London och konsultbolaget Matrans. Det övergripande syftet med UMAS verksamhet är att med hjälp av tvärvetenskaplig forskning ta fram ekologiskt hållbara lösningar för sjöfarten.

Annons

Annons

Annons