Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jan, 23 2019
Senaste Nytt...

Fristads Kansas Group investerar för tillväxt

Första spadtaget till nytt logistikcenter och huvudkontor togs i början av juni av Anders Davidsson, koncernchef Fristads Kansas Group och Anders Hülse, VD Fristads.
Första spadtaget till nytt logistikcenter och huvudkontor togs i början av juni av Anders Davidsson, koncernchef Fristads Kansas Group och Anders Hülse, VD Fristads.
Publicerad av
Simon Matthis - 12 jun 2018

Fristads Kansas Group - en tillverkare av professionella yrkeskläder med varumärken som Fristads, Kansas, B&C, Wenaas, Bragard, Martinson och Hejco - har genomfört en framgångsrik turnaround. Den förbättrade lönsamheten möjliggör offensiva satsningar på tillväxt. Bland annat investerar nu Fristads i ett helt nytt logistikcenter i Sverige, som innebär att varumärket tar över stora delar av logistikflödet i egen regi.

Fristads Kansas strategi har sedan 2015 varit att driva företagets varumärken som självständiga affärsenheter. Samtidigt har Fristads Kansas arbetat med att uppnå en så kostnadseffektiv huvudkontorsverksamhet som möjligt, att öka andelen digital marknadsföring, att öka graden av produktinnovation och att utveckla service och logistik för att förbättra kundupplevelsen.

Som ett led i satsningen på koncernens nordiska varumärken har ledningsgruppen också förstärkts. Under hösten 2017 utnämndes Anders Hülse som ny VD för Fristads. Anders Hülse kom tidigare från Thule Group där han var ansvarig för product management, procurement och IT.

För att möta ökande krav på korta ledtider och effektivitet i leveransflödena, investerar Fristads nu i insourcing av logistiken. Under 2019 flyttar Fristads lagerlogistik och kontor, liksom koncernens huvudkontor, till en nybyggd anläggning om cirka 18 000 km2 i Viaredsområdet utanför Borås.

Anläggningen blir navet i Fristads fortsatta tillväxtresa. Med investeringen övergår lagerhållning, plock och pack i Fristads egen regi, något som tidigare har outsourcats. Samtidigt investerar Fristads i ökad automation av plocklogistiken genom intelligenta robotsystem. Investeringen väntas både ge snabbare leveranser ut till kunderna och minska kostnaderna.

Det första spadtaget tas i juni 2018 och de nya lokalerna tas i bruk under sommaren 2019.

Anders Davidsson, koncernchef för Fristads Kansas Group, kommenterar beslutet i ett pressmeddelande:

– Idag sker över 40 procent av vår försäljning elektroniskt och allt oftare via digitala plattformar. Det är en andel som vi förväntar oss kommer att öka betydligt framöver. Vi ser samtidigt en tilltagande trend bland många företag att insourca logistik som en kritisk del av verksamheten. Genom förändringen tar vi kontrollen över våra egna logistikflöden och ökar samtidigt automationen i leveransen, för att kunna tillhandahålla den mest effektiva servicen för våra kunder.

Annons