Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, apr, 22 2019
Senaste Nytt...

Tyska och svenska företagen ser fortsatt positivt på utvecklingen trots strafftullar

Ljusa framtidsutsikter trots Trumps strafftullar? Foto: Creative Commons: Kredit. Werner22Brigitte
Ljusa framtidsutsikter trots Trumps strafftullar? Foto: Creative Commons: Kredit. Werner22Brigitte
Publicerad av
Markku Björkman - 01 jun 2018

Trots en orolig omvärld och Trumps strafftullar verkar det som om företagen i Tyskland och Sverige ser fortsatt positivt på utvecklingen av affärerna mellan de båda länderna under den närmaste framtiden. Det visar Tysk-Svenska Handelskammarens senaste enkätundersökning bland medlemsföretag på båda sidor Östersjön.

Årets första månader gav näringslivet i Tyskland och Sverige många anledningar till oro och avtagande optimism inför framtiden: strafftullar och andra handelsbarriärer, politisk osäkerhet kring Iran, Nordkorea och den fortsatta utvecklingen i Kina, den ovissa fortsättningen av krisen i Italien med risken att den spiller över på andra länder, på sistone delvis nedåtpekande konjunkturindikatorer, en svag krona och kanske också införandet av en ny europeisk dataskyddslagstiftning – för att bara nämna några.

Men företagen i våra båda länder verkar ändå inte särskilt bekymrade vad gäller affärsförväntningarna. I maj månads Tysk-svenska konjunkturbarometer är de fortsatt optimistiska när de bedömer utsikterna för de kommande tolv månaderna. Jämfört med den senaste undersökningen i december har svarsfördelningen endast marginellt förändrats.

– Svenska företag har en positiv syn på affärsmöjligheterna i Tyskland under de kommande tolv månaderna. Inte mindre än 40 procent av paneldeltagarna ser en bättre utveckling jämfört med dagsläget och endast 6 procent en utveckling åt fel håll. Även tyskarna behåller sin ganska positiva framtidstro vad gäller Sverige under det kommande året. 24 procent av de svarande prognosticerar ytterligare förbättringar av det egna affärsläget och så lite som 6 procent ser försämringar, sammanfattar Hubert Fromlet, Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren och affilierad professor vid Linnéuniversitetet, som analyserat resultatet.

Källa: Tysk-Svenska Handelskammaren

Annons

Annons