Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jul, 19 2019
Senaste Nytt...

Ystad Hamn fick politikerbesök

Vilmer Andersen, till vänster, mötte Björn Boström som är vd för Ystad Hamn för att diskutera hamnens betydelse för och utmaningar i regionen. Foto: Ystad Hamn
Vilmer Andersen, till vänster, mötte Björn Boström som är vd för Ystad Hamn för att diskutera hamnens betydelse för och utmaningar i regionen. Foto: Ystad Hamn
Publicerad av
Christer Wiik - 17 maj 2018

Vilmer Andersen (V), ledamot i Region Skånes Regionfullmäktige och i Regionala utvecklingsnämnden, besökte nyligen Ystad Hamn. På plats diskuterades bland annat hamnens betydelse för regionens utveckling och de infrastrukturella problem som hamnen tampas med.

Ystad Hamn har under flera år i rad sett positiva trafiktal, och enligt prognosen kommer såväl passagerar- som bil- och lastbilstrafiken fortsätta att öka. Hamnen förbereder sig för trafikökningarna och en upphandling pågår för att bygga nya färjelägen för att kunna ta emot större färjor. Ystad Hamns nuvarande och framtida betydelse för Skåne och Sverige diskuterades under onsdagens möte mellan Vilmer Andersen (V), ledamot i Region Skånes Regionfullmäktige samt i Regionala utvecklingsnämnden, och Björn Boström, VD Ystad Hamn.

- Siffrorna är tydliga och trafiken genom Ystad Hamn har utvecklats något enormt. Frågan är hur väl anpassad regionen är att ta emot den trafik av både passagerare och gods som hamnen bidrar med, säger Björn Boström.

Vilmer Andersen är själv född på Bornholm, dit en av färjorna från Ystad går, och har således personlig erfarenhet från trafiken genom Ystad och hur den förändrats och ökat under de senaste decennierna och specifikt de senaste åren.
- Jag kan direkt säga att det är stor skillnad från när jag bodde på Bornholm, och samtidigt har inte mycket skett med infrastrukturen i land. Det är en fråga som är viktig för Skåne och hela landet, menar Vilmer Andersen.

I dagsläget är det den relativt lilla vägen Dragongatan i centrala Ystad som leder all bil- och lastbilstrafik från hamnen vidare ut i landet, vilket ofta innebär långa köer och stopp i trafiken på Europaväg 65, den motorväg som går mot Malmö och Lund.

- E65 är redan tungt belastad med den befintliga genomfartstrafiken till och från Österlen och Sturup, och när vi ser prognoserna för hamnen är det tydligt att Dragongatan och E65 inte är anpassade efter regionens behov. Det är därför mycket viktigt att Region Skånes politiker uppmärksammas på frågan och ser problematiken med egna ögon, avslutar Björn Boström.

 

 

 

 

Annons

Annons

Annons