Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, nov, 21 2018
Senaste Nytt...

Automatisk angöring av färjor testas

Systemet testades med hjälp av den 83 meter långa norska färjan Folgefonn. Foto: Wärtsilä
Systemet testades med hjälp av den 83 meter långa norska färjan Folgefonn. Foto: Wärtsilä
Publicerad av
Markku Björkman - 27 apr 2018

Teknologikoncernen Wärtsilä meddelade att bolaget har utvecklat och testat världens första automatiska system för ankomst och angöring av färjor, skriver Svenska Yle.

Systemet har testats framgångsrikt med den 83 meter långa färjan Folgefonn som ägs av Norges ledande färgeoperatör Norled.

Systemet aktiveras cirka två kilometer från kaj. Systemet sänker farten gradvis och genomför en full tilläggningsmanöver. Samma system kan användas också för avgång.

Befälhavaren kan ta manuell kontroll när som helst, men under de tester som pågick tidigare i år behövde befälhavaren aldrig göra det. Fartygets befäl kan enligt Wärtsilä fokusera mera på händelser utanför styrhytten, vilket enligt bolaget förbättrar säkerheten.

Automatiken innebär enligt Wärtsilä mindre risk för mänskliga fel. Dessutom utnyttjas propellrarna mera effektivt och dockningen blir effektivare, framhåller Wärtsilä i ett pressmeddelande.

- Autodocking kan bli en viktig del av vårt erbjudande till färjor och andra sjöfartsmarknader, säger Roger Holm, direktör för Wärtsilä Marine Solutions.

Annons

Tobias Miethaner, chefen för Digital Society Department vid tyska förbundsministeriet för transport och digital infrastruktur, sade i sitt öppningstal att dagens stadsplanering är intimt förbunden med mobilitet och intelligenta transportsystem. Kapacitet i stadsområden måste användas effektivt, och nya infrastrukturer måste etableras - från cykelvägar till funktionella bredbandsnät. Foto: Markku Björkman
Tobias Miethaner, chefen för Digital Society Department vid tyska förbundsministeriet för transport och digital infrastruktur, sade i sitt öppningstal att dagens stadsplanering är intimt förbunden med mobilitet och intelligenta transportsystem. Kapacitet i stadsområden måste användas effektivt, och nya infrastrukturer måste etableras - från cykelvägar till funktionella bredbandsnät. Foto: Markku Björkman

Mässan för digital transformation Hypermotion öppnades i Frankfurt

"digital revolution"

Tisdagen den 20 november öppnade nya Hypermotion-mässan och konferensen sina portar i Frankfurt am...