Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, mar, 20 2019
Senaste Nytt...

Industrirådet: ”Vi vill inte se en politik som begränsar transporter”

Publicerad av
Simon Matthis - 16 apr 2018

Industrirådet välkomnar att regeringen tar ett samlat grepp på industrins behov vid infrastrukturplanering, men menar att sex punkter måste finnas med för att en godsstrategi ska bli framgångsrik. Carina Håkansson, vd på Skogsindustrierna, är en av undertecknarna av Industrirådets inspel som finns att läsa på Altingets hemsida.

Industrirådet skriver bland annat ”produktion i Sverige (förutsätter) att varor kan transporteras långa avstånd till rimlig kostnad”.

”Vi vill inte se en politik som begränsar transporter då de är en förutsättning för en fungerande handel. Istället måste politiken fokusera på att effektivisera transporterna och genom incitament för innovation göra dem mindre klimatbelastande”, slår Industrirådet fast.

I regeringens godsstrategi vill Industrirådet se:

1. En politik som fokuserar på godstransporternas nytta.

2. Riksdagens beslutade transportpolitiska mål realiseras.

3. Ny infrastruktur måste planeras i ett större sammanhang utifrån ett godsperspektiv.

4. Bättre ta tillvara svenskt kunnande inom nya teknologier.

5. Transportsektorns kompetensförsörjning måste stärkas.

6. Effektiva skatter och avgifter som tar hänsyn till konkurrenskraften.

Annons

Annons