Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, mar, 20 2019
Senaste Nytt...

Electrolux överklagar USA-tull

Henrik Montgomery/TT: Electrolux överklagar USA-tull. Arkivbild.
Henrik Montgomery/TT: Electrolux överklagar USA-tull. Arkivbild.
Publicerad av
TT - 14 mar 2018

Electrolux fick besked om den omstridda tullsatsen i november i fjol.

Enligt Electrolux påstår USA:s handelsdepartement (DOC) felaktigt i sitt tullbeslut att Electrolux inte skulle ha lämnat in uppgifter i rätt tid.

"Electrolux anser att DOC:s beslut saknar juridisk grund eftersom DOC varken delgett Electrolux relevanta dokument eller information om den tidsram som ska gälla för inlämnande av uppgifterna, vilket strider mot såväl föreskrifterna i WTO:s antidumpningsavtal som DOC:s egna interna riktlinjer", skriver Electrolux.

Om tullsatsen inte sänks "väsentligt" kommer det innebära en engångskostnad på 70 miljoner dollar (cirka 570 miljoner kronor) enligt Electrolux.

"Electrolux anser dock att bolaget har mycket starka grunder för sitt överklagande och kommer i nuläget inte att redovisa någon reserv för en sådan potentiell kostnad", skriver bolaget.

Annons

Annons