Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, nov, 21 2018
Senaste Nytt...

Ramboll rekryterar expert inom hållbart resande

Mattias Alfredsson, expert hållbart resande. Foto: Rosie Alm
Mattias Alfredsson, expert hållbart resande. Foto: Rosie Alm
Publicerad av
Christer Wiik - 27 feb 2018

Ramboll har rekryterat Mattias Alfredsson, expert inom hållbart resande. Efter att ha jobbat ett 20-tal år med trafikfrågor inom offentlig sektor byter han nu sida och börjar som konsult. Ett av de första uppdragen på Ramboll blir att leda en förstudie om HH-förbindelsen på uppdrag av Trafikverket och Vejdirektoratet.

- Det finns en uppsjö av utredningar och litteratur kring den tänkta HH-förbindelsen. Vi ska sätta oss in i alla uträkningar och antaganden för att göra ett underlag åt svenska och danska sidan så att de kan fatta ett väl underbyggt beslut, säger Mattias Alfredsson.

Mattias Alfredsson är biologen som genom sitt fordonsintresse styrde in på trafik- och fordonsbanan. Bland hans tidigare erfarenheter finns miljöfordonsprojekt, parkeringsutredningar och cykelbibliotek. Han var också med och startade Sveriges första mobilitetskontor för hållbara resor.

- Vid stadsplanering är det fortfarande vanligt att tänka bil först och sedan får cyklarna vara där det finns plats, det måste vi vända på så att vi verkligen får den stad vi önskar. Jag vill också slå ett slag för flexibla parkeringstal, dvs att man genom åtgärder minskar behovet av bilparkering och kan bygga bostäder som inte är låsta vid ett visst antal parkeringsplatser, säger han.

- Hållbarhetsfrågan är viktig och har många bottnar. Genom rekryteringen av Mattias Alfredsson bygger vi ytterligare kunskap och kan hjälpa våra kunder till bättre lösningar som sedan kommer hela samhället till godo, säger Jan Hammarström, enhetschef för Samhällsplanering i Malmö.

- Det var framför allt tre saker som fick mig att välja Ramboll; hållbarhetstankarna som sticker ut jämfört med andra företag, att ägaren är en stiftelse med syftet att förbättra samhället och sättet att se på innovation – att jag kommer att vara delaktig i det arbetet, säger Mattias Alfredsson.

På Mattias meritlista finns också två vinster för det snålaste ekipaget i Oresund Electric Car Rally och han kommer att vara med och tävla i årets tävling med en ny sträcka. Mattias kommer att vara placerad på Rambolls kontor i Malmö, men ta uppdrag i hela Sverige. 

 

 

Annons

Tobias Miethaner, chefen för Digital Society Department vid tyska förbundsministeriet för transport och digital infrastruktur, sade i sitt öppningstal att dagens stadsplanering är intimt förbunden med mobilitet och intelligenta transportsystem. Kapacitet i stadsområden måste användas effektivt, och nya infrastrukturer måste etableras - från cykelvägar till funktionella bredbandsnät. Foto: Markku Björkman
Tobias Miethaner, chefen för Digital Society Department vid tyska förbundsministeriet för transport och digital infrastruktur, sade i sitt öppningstal att dagens stadsplanering är intimt förbunden med mobilitet och intelligenta transportsystem. Kapacitet i stadsområden måste användas effektivt, och nya infrastrukturer måste etableras - från cykelvägar till funktionella bredbandsnät. Foto: Markku Björkman

Mässan för digital transformation Hypermotion öppnades i Frankfurt

"digital revolution"

Tisdagen den 20 november öppnade nya Hypermotion-mässan och konferensen sina portar i Frankfurt am...