Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, apr, 24 2019
Senaste Nytt...

VGR går in i STRING- samarbetet

Magnus Berntsson ordförande regionfullmäktige Västra Götalandsregionen. Foto: VGR
Magnus Berntsson ordförande regionfullmäktige Västra Götalandsregionen. Foto: VGR
Publicerad av
Christer Wiik - 15 feb 2018

Västra Götalandsregionen är nu officiellt medlem av STRING, tillsammans med Akershus och Østfold Fylkeskommuner från Norge, Region Halland och Malmö Stad. STRING inbegriper nu totalt 11 regioner och städer som tillsammans ska arbeta för hållbar utveckling och tillgänglighet över tre landgränser.

Efter ett politiskt beslut i Hamburg täcker det politiska nätverket STRING nu fyra länder, nio regioner, tre städer och en huvudstad, 75,000 km2 och 11,5 miljoner invånare. Parterna i STRING representerar därmed ett av de största regionala samarbetena i Europa. STRING-området följer den av EU prioriterade infrastrukturkorridoren ScandMeds norra del, vilket markant stärker STRINGs kollektiva inflytande både på en nationell och EU-nivå.

- Västra Götalandsregionen går med i STRING för att det innebär nya möjligheter att sätta Västra Götalands intressen i ett större sammanhang. Fördelen är att det ger förstärkta kontaktytor mot Norge, Skåne, Danmark och Tyskland och med fem nya medlemmar från Norge och Sverige kommer STRING att arbeta med hela infrastrukturkorridoren från Hamburg till Oslo. Detta ger oss möjligheter att belysa sträckan Göteborg-Oslo i ett vidare perspektiv, säger Magnus Berntsson ordförande regionfullmäktige Västra Götalandsregionen.

Med ett ökat fokus på funktionella regioner och gränsöverskridande samarbete är STRING nu ett exempel på ett tungt samarbete som sträcker sig från Hamburg i syd, över Själland, Köpenhamn och Malmö upp längs den svenska västkusten till Norge och Oslo-området.

STRING representerar en välmående del av Europa med specialisering inom teknologi, transport och logistik, life science och materialforskning, med hållbara industrier och morgondagens energilösningar som en viktig del av ekonomin.

STRINGs ordförande, Wolfgang Schmidt från Hamburg Stad avslutar:
- Nu när STRING välkomnar fem nya medlemmar har vi etablerat ett fundament för en stark korridor som är ett utmärkt exempel på gränsöverskridande politiskt samarbete i norra Europa. Nu måste vi fortsätta att driva arbetet framåt för att kunna genomföra visionen av moderna samhällen.

 

 

Annons

Annons

Annons