Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, okt, 19 2018
Senaste Nytt...

Svensk Kollektivtrafik: ”Höga betyg för färdtjänst- och sjukresor”

Foto: Skånetrafiken
Foto: Skånetrafiken
Publicerad av
Christer Wiik - 14 feb 2018

9 av 10 är nöjda med sin senaste med färdtjänstresa och sjukresa. Det visar Svensk Kollektivtrafiks undersökning Anbaro som baseras på svar från 40 000 personer i hela landet under 2017. Nöjdheten avser både beställningen och själva resan.

- Om resenären både fått svar av beställningscentralen i rimlig tid och servicereseföraren hållit utlovad tid, så är hela 96 procent av resenärerna nöjda, säger Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik. Fördjupade analyser visar att även förarens förmåga att köra mjukt och smidigt har stor påverkan på nöjdheten med förarens bemötande.

Yngre färdtjänstresenärer som reser dagligen är de minst nöjda och de som reser mer sällan tillhör de nöjdare. Detta är ingen unikt för serviceresor utan samma fenomen återfinns i den allmänna kollektivtrafiken. Resultaten visar också att upplevd trygghet för dagliga resenärer kan förbättras.

- En utmaning som branschen har är att bli tydligare med själva erbjudandet, säger Mattias Andersson. Serviceresor är kollektivtrafik där resor och resenärer samordnas, och motsvarar inte en kommersiell taxitjänst.

26 procent av de som reste med en färdtjänst- eller sjukresa använde även den allmänna kollektivtrafiken under året. Sett för olika funktionsnedsättningar så är det störst andel (47 procent) av de blinda/synnedsatta som reser med allmänna kollektivtrafiken någon gång under året och de rullstolsburna har en mycket låg andel (14 procent). Detta trots att 90 procent av bussar och nära 100 procent av branschens tåg är anpassade med ramp/lift.

Under hösten 2017 har Svensk Kollektivtrafik ställt tilläggsfrågor kring resenärernas digitala mognad. 75 procent av samtliga tillfrågade resenärer använder digitala verktyg som mobil och dator. Bland de dagliga resenärerna är 86 procent användare av digitala verktyg.

- Det ger tydliga indikationer på att vi i branschen behöver fortsätta att utveckla och erbjuda digitala tjänster för information och bokning, säger Mattias Andersson. Bland de som satsat på digitala bokningar sker upp till 7 procent av bokningarna digitalt redan idag. 

Barometern för Anropsstyrd trafik (ANBARO) är en löpande kvalitetsundersökning av färdtjänst- och sjukresor. Intervjuer genomförs dagligen året runt per telefon dagen efter genomförd resa. Totalt täcker undersökningen in färdtjänst och/eller sjukresor i närmare 90 procent av landets kommuner.

 

 

Annons

Annons