Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jan, 19 2019
Senaste Nytt...

Massor av massa exporteras via Helsingforshamnen Nordsjö

Metsä Groups logistikcenter och exportmagasin - till vänster- i Helsingforshamnen Nordsjö.  Foto: Markku Björkman
Metsä Groups logistikcenter och exportmagasin - till vänster- i Helsingforshamnen Nordsjö. Foto: Markku Björkman
Jukka Kallio, direktör för Nordsjö hamn öster om Helsingfors, ser nöjd ut när han ser vilka mängder av papper och pappersmassa Metsä – gruppen lossar från ett tåg vid skogsföretagets nya logistik- och exporthall, som ligger ett par hundra meter från kajerna. Foto: Markku Björkman
Jukka Kallio, direktör för Nordsjö hamn öster om Helsingfors, ser nöjd ut när han ser vilka mängder av papper och pappersmassa Metsä – gruppen lossar från ett tåg vid skogsföretagets nya logistik- och exporthall, som ligger ett par hundra meter från kajerna. Foto: Markku Björkman
Publicerad av
Markku Björkman - 10 feb 2018

Transporterna av pappersmassa från Metsä- gruppens nya bioproduktfabrik i Äänekoski, som startade driften i augusti, löper parallellt med den övriga livliga trafiken i Nordsjö hamn öster om Helsingfors. Nordsjö hamn, som heter Vuosaaren satama på finska, är en del av Helsingfors Hamn.

Leveranserna från den nya bioproduktfabriken har nu ökats till två tåg per dag sedan fabriken startade i augusti 2017. Detta mångsidiga logistiksystem har skapats i samarbete mellan Metsä Group, VR Transpoint, och hamnoperatören Oy M. Rauanheimo Ab. Systemet, som har finjusterats flera gånger under de senaste åren, är nu i full gång.

Det handlar om upp till 400 meter långa tåg, som färdas mellan Nordsjö hamn och Äänekoski och som kör ända fram till den nya exportlagerstationen. Både Metsä-koncernens cirka 27 000 kvadratmeter stora exportförråd och hamnens nya transportförbindelse slutfördes under sommaren 2017.

- I slutet av september 2017 hade den totala tillväxten i frakttrafik i hamnen ökat med 12,3 procent jämför med samma tid året innan och de ytterligare mängderna av pappersprodukter som produceras vid Äänekoski-fabriken kommer ytterligare att öka till dessa siffror i framtiden, berättar hamnchefen Jukka Kallio.

När den nya bioproduktfabriken startade i augusti - sju minuter före schemat - uppstod även en sista länk i en stor logistikkedja.

När trämassan började produceras överfördes den till lagret och sedan till tåg och lastbilar.

Alla 800 000 ton som exporteras per år transporteras med tåg via Nordsjö hamn. Massaprodukter som är avsedda för hushållsbruk transporteras huvudsakligen med lastbil, säger Petri Kyllästinen, VD, för Logistik - Hamnar och Terminaler hos Metsä Group i en intervju för hamnföretagets tidning.

Tågvagnarnas lastning genomförs snabbt. Bioproduktfabrikens automatiserade distributionscenter, kombinerat med ett hissystem som kan fylla en halv vagn på ett enda enstaka tillfälle, ser till att ett tåg lastat med 1 400 ton massa står och väntar högst fem timmar vid bruket i Äänekoski.

- Bioproduktkvarnens automatiska lastningssystem är en avgörande faktor för vår förmåga att snabbt lasta tåg och göra det möjligt för oss att hålla tidtabellen på sträckan mellan Äänekoski och Nordsjö hamn, sade Kyllästinen.

Metsä - gruppens produkter exporteras till 120 länder. Av de totalt 1,3 miljoner ton massa som produceras årligen på bioproduktfabriken förblir 500 000 ton kvar i Finland och resten kommer att exporteras till Kina och Centraleuropa.

Jätte kran

- Delarna av den största hydrauliska kranen i världen, med beteckningen Mantsinen 300, anlände till hamnen i slutet av november 2017. Efter en monterings- och driftsperiod som varade ungefär två veckor är denna massiva kran nu redo att klara av ytterst krävande lastuppgifter, berättade Jukka Kallio.

Lastningen av ett stort fartyg är en krävande operation, men Mantsinen 300- kranen är väl utrustad för snabba arbetsmoment och har redan gett prov på bästa produktivitet i sin storleksklass.

Text: Markku Björkman

 

 

 

Annons