Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jan, 19 2019
Senaste Nytt...

Nytt forskningscenter om hållbar logistik vid Örebro universitet

Professor Frans Prenkert leder det nya forskningscentret. Foto: Örebro universitet
Professor Frans Prenkert leder det nya forskningscentret. Foto: Örebro universitet
Publicerad av
Christer Wiik - 06 feb 2018

Örebro universitet inrättar ett nytt forskningscenter för hållbar logistik. Där samlas forskning från flera akademiska ämnen vid universitet i nära samarbete med företag, i första hand från regionen.

– Forskningscentret är ett direkt svar till näringslivets och offentliga aktörers behov av kunskap om framtidens hållbara logistik och hållbara transporter. På detta sätt samlar Örebro universitet krafterna för att bli attraktivt för forskare och forskningsfinansiärer, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet, och hänvisar till de mål som finns i FN:s Agenda 2030.

Det nya tvärvetenskapliga forskningscentret har namnet Örebro University Center for Research in Sustainable Logistics (ORULOG). Forskningen innefattar tre huvudområden: logistik, policy och teknologi, där alla delar formar transportsystemet på olika sätt. Verksamheten är också öppen för nya infallsvinklar.
– Det är ofta i gränsytorna som idéer växer fram. Det kan handla om artificiell intelligens och nya sätt att organisera verksamheter, men också om helt andra saker som i dag ligger bortom vår uppfattningshorisont, säger professor Frans Prenkert, vetenskaplig ledare för ORULOG.
Han fortsätter:
– Jag ser ingen motsättning i ett akademiskt intresse och relevansen för näringslivet. Det kan vara så att ett specifikt resultat är mer betydelsefullt för någon av parterna. Men utan kopplingen förlorar man den dynamik som krävs för att driva utvecklingen framåt – såväl akademiskt som affärsmässigt, säger Frans Prenkert.
Forskningscentret ORULOG samarbetar med Alfred Nobel Science Park och Inkubera för att utveckla och testa innovationer inom logistikområdet. Logistik är ett av Alfred Nobel Science Parks strategiska utvecklingsområden och ORULOG samlar bland annat forskning i robotik, företagsekonomi och maskinteknik – förutom logistik.

 

 

 

Annons