Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jan, 19 2019
Senaste Nytt...

Industrifakta: ”Trenden bruten för svensk byggvaruförsäljning”

Foto: Christer Wiik
Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Christer Wiik - 05 feb 2018

Att svenska husbyggnadsinvesteringar de senaste åren har ökat kraftigt i ett nordiskt perspektiv märks inte minst i Industrifaktas analys av byggvaruhandelns försäljningsutveckling i de fyra nordiska länderna Danmark, Norge, Finland och Sverige. Jämförelsen visar att medan den svenska omsättningsutvecklingen i den byggrelaterade handeln ser ut att ha bromsat in 2017, verkar både Danmarks och Finlands byggvaruförsäljning att öka. Detta enligt statistik från Industrifakta AB.  

Under perioden 2014-2016 ökade omsättningen i den svenska bygghandeln med totalt närmare 15 procent. I Norge beräknas tillväxten ha varit ca 5 procent medan omsättningen i de två övriga nordiska länderna höll sig ungefär oförändrad. Ännu finns inga färdiga siffror för utfallet 2017 men tendensen indikerar att den svenska och norska byggvaruförsäljningen troligen endast har ökat marginellt medan den finska och danska omsättningen i byggrelaterad handel har växt med ca 3 procent vardera.
Källa Industrifakta AB

 

Annons