Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jun, 27 2019
Senaste Nytt...

Rekordår för Ystad Hamn

Vy över Ystad Hamn. Foto: Ystad Hamn
Vy över Ystad Hamn. Foto: Ystad Hamn
Publicerad av
Christer Wiik - 01 feb 2018

När statistiken för 2017 sammanställts kan Ystad Hamn återigen se tillbaka på ett rekordår. Hamnen nådde under fjolåret än en gång rekordnivåer – en trend som hållit i sig sedan 2015. ”Det är riktigt glädjande att Hamnens och våra kunders ansträngningar tillsammans med en kraftig tillväxt på marknaden fortsätter att ge utdelning. Vi befäster vår position som en av Sveriges största hamnar", konstaterar Ystad Hamns vd Björn Boström.

Ystad Hamn är den största hamnen i Sverige med daglig färjetrafik till Polen och Bornholm. Ökningen av passagerare står till största delen att finna i trafiken till Bornholm medan ökningen av gods främst rör den polska trafiken. Ystad Hamn är dessutom Sveriges tredje största färjepassagerarhamn, den femte största avseende det totala antalet fartygsbesök och den elfte största när det gäller det totala godsflödet genom hamnen.

Antalet järnvägsvagnar fortsätter att minska och i år även antalet bussar, framförallt i den polska trafiken. Att antalet bussar minskar i den polska trafiken kan bero på att allt fler polacker har tillgång till egna bilar. Bussarna till Bornholm ökar fortsatt, vilket kan härledas till det ökande antalet dagsturister till Bornholm i kombination med en ökning i den reguljära busstrafiken mellan Bornholm och Köpenhamn. Oavsett detta ökade under fjolåret antalet passagerare och personbilar på både rutten Ystad – Rønne och Ystad – Świnoujście.

”Förutom den högkonjunktur vi är inne i nu har sänkta biljettpriser till Bornholm och Polferries satsning på större och fler fartyg till Polen bildat grund för de nya rekorden. Hamnen har härmed kunnat ta en större del av tillväxten på marknaden, vilket vi förväntar oss kommer att fortsätta även framöver”, avslutar Björn Boström.

Annons

Annons

Annons