Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, mar, 21 2019
Senaste Nytt...

Första LNG-leveransen till Manga-terminalen

 Den första leveransen på 15 000 kubikmeter LNG levererades av LNG-tankern Coral Energy. Foto: Wärtsilä
Den första leveransen på 15 000 kubikmeter LNG levererades av LNG-tankern Coral Energy. Foto: Wärtsilä
Publicerad av
Markku Björkman - 19 dec 2017

Manga-terminalen för mottagning av flytande naturgas (LNG) i Torneå i norra Finland, som byggdes nyligen på totalentreprenad av teknologikoncernen Wärtsilä, nådde enligt företaget ytterligare en viktig milstolpe den 27 November 2017 i och med att den första LNG-leveransen lossats.

Leveransen på 15 000 kubikmeter LNG anlände ombord på LNG-tankern Coral Energy, ett tidsbefraktat LNG-fartyg som drivs av Skangas. Terminalens kylningsprocess och lossningen av LNG slutfördes helt enligt schema under 8 dagar, med samtliga säkerhetsförfaranden uppfyllda. Den framgångsrika lossningen markerar början på projektets ibruktagningsfas.

LNG från terminalen kommer att förse lokala och regionala industrier i norra Finland, Sverige och Norge med ren, brännbar energi. Terminalen ska även tillhandahålla bunkring för LNG-drivna fartyg på besök i Östersjöns nordligaste farvatten. Terminalen kommer att spela en betydande roll för främjandet av tillväxten i regionen och samtidigt bidra till att minska koldioxidavtrycket från regionala industrier. Terminalens kommersiella verksamhet inleds  nästa sommar.

”Ankomsten och lossningen av den första LNG-leveransen vid den nya terminalen markerar ett nytt viktigt steg för energianvändningen inom den lokala industrin och frakten. Torneå blir nu det regionala navet i det här området av Bottenhavet, i synnerhet i norra Finland och Sverige, och det innebär ett rejält lyft för regionen”, säger Mika Kolehmainen, vd för Manga LNG Oy.  

Coral Energy, som stod för denna första leverans, är ett medelstort LNG-fartyg som drivs av en Wärtsilä 50DF- och två Wärtsilä 20DF ekovänliga flerbränslemotorer. Tankern drivs med naturgasbränsle, vilket gör den till ett av havens mest miljövänliga fartyg. Fartygets utsläpp ligger klart under de framtida tillämpliga gränsvärden som ska gälla för utsläppskontrollområden (ECA). Coral Energy har isklass 1A, vilket innebär att LNG-transporterna till Norden kan pågå även vintertid.

Allt fler fartyg i den här delen av Östersjön förväntas använda LNG-bränsle i framtiden för att efterleva föreskrifterna för kontrollområdena för svavelutsläpp (SECA). Världens första LNG-drivna isbrytare, Polaris, som också drivs av Wärtsiläs flerbränslemotorer, kommer att bunkra vid Manga-terminalen i Torneå redan under den här vintern.

Nästa LNG-leverans till Manga-terminalen i Torneå är planerad till början av året 2018. När terminalen är i full gång kommer den att ta emot LNG-leveranser varannan vecka.

Annons

Annons