Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, maj, 26 2019
Senaste Nytt...

EU- kommissionen föreslår att busstrafiken öppnas upp

Kommissionen föreslår att busstrafiken avregleras, för alla bussbolag som är registrerade inom EU. Bild: ArtsyBee,  Pixabay
Kommissionen föreslår att busstrafiken avregleras, för alla bussbolag som är registrerade inom EU. Bild: ArtsyBee, Pixabay
Publicerad av
Markku Björkman - 15 dec 2017

EU - kommissionen föreslår en ändring av en förordning av Europaparlamentet och rådet så att marknaden för busstrafik öppnas för alla transportföretag som är etablerade i en EU-medlemsstat.

Förslaget är en del av EU - kommissionens stora vägtransportpaket. Syftet med förslaget är att bidra till en väl fungerande, effektiv och konkurrenskraftig inre marknad för vägtransporter. Målet är också att förtydliga den nuvarande lagstiftningen och att harmonisera genomförandet av den i medlemsstaterna.

Genom förslaget utvidgas förordningens tillämpningsområde till att även omfatta nationell linjetrafik i de fall den bedrivs av en aktör som är etablerad i en annan EU-stat.

Den viktigaste ändringen i förslaget är att nationell långlinjetrafik får bedrivas som cabotagetrafik utan begränsningar. I praktiken öppnar detta delvis de nationella marknaderna för persontransporter med buss för alla aktörer som är etablerade i en EU-stat. I och med ändringen ökar konkurrensen inom nationell långlinjetrafik som bedrivs med buss. På motsvarande sätt blir det möjligt för även nordiska transportföretag att bedriva linjetrafik i andra EU-medlemsstater.

Annons

Annons

Annons