Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, dec, 16 2017
Senaste Nytt...

Region Örebro län och Eneroth diskuterar transportfrågor

Infrastrukturminister Tomas Eneroth. Foto: Regeringskansliet
Infrastrukturminister Tomas Eneroth. Foto: Regeringskansliet
Publicerad av
Christer Wiik - 05 dec 2017

Region Örebro län har bjudit in infrastrukturminister Tomas Eneroth till Hallsberg den 6 december. Statsrådet har bjudits in bland annat för att med representanter för Örebroregionen diskutera de initiativ och satsningar som finns i Trafikverkets remissförslag till nationell plan för transportsystemet 2018 – 2029.

Från Örebroregionens sida finns ett starkt engagemang i godstrafiken och man vill till infrastrukturministern särskilt framålla vikten av Örebroregionens och Hallsbergs betydelse som nav för godstransporterna i Sverige och internationellt.
Källa: Region Örebro