Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, mar, 21 2019
Senaste Nytt...

Omfattande investeringar väntar i Göteborgs hamn

Just nu pågår förberedelser inför byggnationen av en ny hamndel i Göteborgs Hamn, Arendal två. Foto: Göteborgs Hamn
Just nu pågår förberedelser inför byggnationen av en ny hamndel i Göteborgs Hamn, Arendal två. Foto: Göteborgs Hamn
Arvid Guthed, hamnutvecklingschef i Göteborgs hamn. Foto: Göteborgs Hamn
Arvid Guthed, hamnutvecklingschef i Göteborgs hamn. Foto: Göteborgs Hamn
Publicerad av
Christer Wiik - 01 dec 2017

Göteborgs hamn, Sveriges i särklass största godshamn, befinner sig för närvarande mitt i en intensiv investeringsfas som ska rusta hamnen inför framtidens behov. Högst på agendan står en fördjupning av farleden, vilket gör det möjligt att lasta mer gods på världens största containerfartyg som redan trafikerar hamnen. . Dessutom ska hamnbassängen in till RoRo terminalen breddas och en ny del av hamnen ska anläggas.

– Vi arbetar för närvarande för att fördjupningen av farleden in till vår containerhamn ska inkluderas i den nationella transportplanen. Vår målsättning är förstås att projektet ska namnges och att finansiering ska öronmärkas från statligt håll. För närvarande har vi därför en intensiv dialog med näringsdepartementet kring den här strategiskt mycket viktiga investeringen för hamnens framtida konkurrenskraft. Det är dessutom en infrastrukturinvestering som kan uppvisa en attraktiv samhällsekonomisk kalkyl, säger Arvid Guthed, hamnutvecklingschef i Göteborgs hamn.

Ny hamndel och breddning av hamnbassängen
Andra planerade satsningar är en breddning av hamnbassängen in till RoRo-terminalen. Det förbereder hamnen för att kunna ta emot längre och mer djupgående fartyg. Dessutom pågår just nu förberedelser inför byggnationen av en ny hamndel, Arendal två. Det är en tjugotvå hektar stor yta som både kan användas för container- och RoRo-verksamhet som ska stå helt klar år 2025.
–Vi planerar även en ny kombiterminal på 65 000 kvadratmeter som ska byggas i direkt anslutning till vår befintliga RoRo-terminal. Det här blir en kombiterminal som i första hand kommer att användas för att lyfta av och på trailers och containers. Under 2019 kommer ytterligare en ny terminal att stå klar. Den får en yta på 30 000 kvadratmeter och är tänkt att hantera godsvolymer som ska kunna transporteras i järnvägsvagnar inför omlastning i hamnområdet. Dessutom planeras lagerbyggnader på sammanlagt 240 000 kvadratmeter på ett fyrtio hektar stort område i anslutning till hamnen, säger Arvid Guthed.

Multimodal hamn med stor betydelse för näringslivet
Göteborgs hamn hanterar en dryg tredjedel av den samlade svenska utrikeshandeln och är störst i Sverige på containertrafik och trailerhantering. Numera är Göteborgs hamn även landets största bilhamn och energihamn.
–Vi är en multimodal hamn med stor betydelse för svenskt näringsliv. Vi är överlägset mycket större än andra svenska hamnar, även om vi inte spelar i samma liga som internationella storhamnar i exempelvis Hamburg. Utifrån svenska mått mätt har vi dock en kapacitet och storlek som få andra kan mäta sig med. Att vi nu planerar stora investeringar i hamnen beror delvis på att vi ser goda möjligheter till att ytterligare förbättra vår position och hantera änne större godsvolymer, säger Arvid Guthed.

Strejken påverkade negativt
Under sommarmånaderna uppmärksammades Göteborgs containerhamn i nationell media på grund av den arbetsmarknadskonflikt och så småningom även strejk som rådde på platsen. Enligt Arvid Guthed resulterade arbetsmarknadskonflikten i ett betydande tapp i omsättningen. Nu är arbetsmarknadskonflikten över och containerterminalens ledning arbetar för fullt för att återfå de omsättningsnivåer som rådde innan konflikten bröt ut.

Text: Annika Wihlborg 

Annons

Annons