Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, mar, 23 2019
Senaste Nytt...

Göteborgs Hamn kräver djupare farled

MSC Maya är ett exempel på de stora containerfartyg som endast kan komma in lastade till 50 procent, på grund av Göteborgs Hamns farleds begränsningar. Foto: Göteborgs Hamn
MSC Maya är ett exempel på de stora containerfartyg som endast kan komma in lastade till 50 procent, på grund av Göteborgs Hamns farleds begränsningar. Foto: Göteborgs Hamn
Publicerad av
Christer Wiik - 30 nov 2017

Nu går remisstiden ut för Trafikverkets förslag till nationell plan för 2018–2029. Enligt planförslaget kommer inte farleden i Göteborgs Hamn att fördjupas – den är enbart med som en utpekad brist. – Det räcker inte, menar Göteborgs Hamn i sitt remissvar.

I remissvaret skriver Göteborgs Hamn att farledsfördjupningen bör bli ett så kallat namngivet objekt i planen och därmed genomföras under kommande planperiod. En fördjupning av farleden i Göteborgs Hamn är en förutsättning för svensk industris fortsatta möjligheter att nå ut till tillväxtmarknader världen över på ett snabbt och effektivt sätt, skriver Göteborgs Hamn vidare.

– De största fartygen som står för direkttrafiken till Asien har blivit dubbelt så stora på tio år och kan bara komma in i hamnen lastade till hälften eftersom vår farled inte klarar det djupgående som krävs. Därmed riskerar vi att tappa den asientrafik som är så viktig för svensk industri, säger Magnus Kårestedt, vd på Göteborgs Hamn AB.

I remissvaret lyfts också Trafikverkets och Sjöfartsverkets gemensamma åtgärdsvalstudie som visar att en fördjupning av farleden i Göteborgs Hamn är en samhällsekonomiskt mycket god affär. För varje satsad krona får samhället fyra kronor tillbaka, och det med en återbetalningstid på bara 15 år.

– Vi kommer fortsätta att arbeta för att farledsfördjupningen ska komma till stånd ända fram tills att regeringen fattar sitt slutgiltiga beslut våren 2018. Den är en god samhällsinvestering och ett måste för svensk industri. Nu måste vi tillsammans med regeringen komma fram till en fungerande finansieringslösning vilket har varit hindret för att vi ska prioriteras, avslutar Magnus Kårestedt.

Fakta: Farledsfördjupning i Göteborgs Hamn
Behov: Ökning av farledens djupgående från 13,5 till 17,5 meter
Behov: Fördjupning och breddning av vändytan utanför hamnens containerterminal
Samhällsnytta: Trafikverkets och Sjöfartsverkets åtgärdsvalstudie ger en NNK  på 3,04
Kostnad: Cirka fyra miljarder SEK

 

Annons

Annons