Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, okt, 22 2018
Senaste Nytt...

LNG i fokus på tysk transportmässa

Iveco Stralis NP - FCA i-Fast Automotive Logistics. Foto: Iveco
Iveco Stralis NP - FCA i-Fast Automotive Logistics. Foto: Iveco
Publicerad av
Christer Wiik - 14 nov 2017

I samband med ett arrangemang i Ulm, Tyskland, för europeiska transportörer i logistiksektorn diskuterade CNH Industrial och FCA fördelarna med LNG (Liquefied Natural Gas) för transportsektorn och redogjorde för de positiva resultat som redan uppnåtts inom deras egna distributionssystem. Vid samma tillfälle ägde en presentation rum av nya IVECO Stralis NP (Natural Power) 460, som nyligen lanserades på marknaden.

Hållbarhet och effektiv resurshantering är a och o för logistikbranschen, då transportföretagen i allt större utsträckning försöker minska sina miljömässiga fotavtryck och uppfylla de allt tuffare EU-kraven. För att med förenade krafter sätta fokus på renare vägtransporter i hela Europa och fördela
rna med att använda naturgas, samlade systerföretagen CNH Industrial och FCA över 30 av Europas ledande logistik- och transportföretag den 6 november i tyska Ulm på CNH Industrial-koncernens nya center för tunga lastbilar av märket IVECO.

Dagen bjöd på anföranden av Peter Weiss, chef för EMEA Supply Chain Management & Global Supply Chain Coordination på FCA, och Dror Noach, Vice President Global Logistics på CNH Industrial, samt Pierre Lahutte, Brand President på IVECO.

Naturgas kan sänka bränslekostnaderna med mellan 20 och 40 % och minska bränsleförbrukningen med upp till 15 % jämfört med diesel, samtidigt som den ger lägre bullerutsläpp med värden under 71 dB uppmätt enligt Piek Quiet Truck Test, vilket är en betydande fördel när det gäller trafik i stadsområden. Lastbilar som går på flytande naturgas, LNG, förbättrar luftkvaliteten genom att avsevärt reducera CO2 och kväveoxid och genom att praktiskt taget eliminera partikelutsläppen.

”Transportlogistiken står för transporten av miljontals komponenter och reservdelar, material och färdigproducerade fordon över hela världen, vilket innebär att man måste ompröva de traditionella metoderna och implementera de effektivaste strategierna för att uppnå vårt mål”, sade Peter Weiss under sitt anförande, med vilket han ville illustrera hur FCA håller på att förbättra effektivitetsnivån för sina transporter med en reduktion av CO2-utsläppen i storleksordningen 5 000 ton per år. Företagets in- och utgående vägtransporter sköts av 2 500 tunga lastbilar i Europa som kör mellan FCA:s 15 fabriker och 28 länder.

”Tillsammans med våra logistikpartner tillämpar vi principer om hållbara transporter och använder oss av alla sätt för att minimera godstransporternas och fordonens miljöpåverkan genom att optimera den operativa verksamheten och logistikflödena, samtidigt som vi utnyttjar transportmedel med låga utsläpp”, förklarade han och beskrev hur företaget arbetar med att öka användningen av alternativa bränslen och att man var först om att sätta in IVECO Stralis NP 400 i sin vagnpark. Dessutom var man först om att utföra internationella biltransporter i Europa genom användning av lastbilar som inte kör på diesel: ”Vi tror att en ökad användning av denna teknik kommer att säkra FCA-nätets konkurrensförmåga samt minska vårt förorenande fotavtryck.”

”Som ett led i vår strategi för transportlogistik har vi kommit en bra bit på väg i omställningen till LNG-drivna fordon på våra viktigaste in- och utgående distributionslinjer”, förklarade Dror Noach under presentationen av CNH Industrials omställning från diesel till LNG inom hela företagets logistikflöden i Europa, som omfattar ett nätverk av 34 produktionsanläggningar och 10 logistikcenter. Strategins mål är en sänkning på 18 % av CO2 kg per ton transporterat gods före 2022 jämfört med de nivåer som registrerades 2014. De ställen i Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike där strategin redan implementerats uppvisar en CO2-reduktion på över 1 000 ton per år.
Med den fortsatta implementeringen under 2018 förutspår man en ytterligare minskning med runt 650 ton CO2.
Källa: Iveco

 

 

 

 

Annons

Annons