Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, okt, 22 2018
Senaste Nytt...

SÅ: ”Bra om klampningen förlängs”

Klampning innebär kvarhållande av ett fordon med en så kallad hjulboja. Foto: Wikipedia
Klampning innebär kvarhållande av ett fordon med en så kallad hjulboja. Foto: Wikipedia
Publicerad av
Christer Wiik - 14 nov 2017

Sveriges Åkeriföretag är positiv till näringsdepartementets förslag om att fordon ska kunna klampas i 36 timmar. ”Vår inställning är att det inte borde finnas någon tidsgräns alls när det handlar om klampning. Men det är ett steg i rätt riktning”, säger Mikael Nilsson, ordförande i Sveriges Åkeriföretag.

Den 10 november så föreslog näringsdepartementet att nuvarande tiden som ett fordon kan låsas fast om det bryter mot regelverket – ska öka med 50 procent från dagens 24 timmar.

I promemorian som gått ut på remiss så ska denna tidsgräns kunna användas om exempelvis cabotagereglerna överträtts. 
Sveriges Åkeriföretag har tidigare framfört att det inte borde finnas en tidsgräns överhuvudtaget för klampning. Detta eftersom det först krävs ett grundbeslut om att hindra fortsatt färd, och att klampa ett fordon är ett medel för att kunna verkställa detta beslut på ett effektivt sätt.
– Problemet är att det inte finns någon tidsgräns för själva grundbeslutet att hindra fortsatt färd, det kan alltså gälla under en längre tid, men beslutet om klampning är begränsat i tid. Att utöka den möjliga ”klampningstiden” är dock ett steg i rätt riktning, säger Mikael Nilsson.

I förslaget ligger också att tulltjänstemän ska kunna besluta om förskott för sanktionsavgift för överträdelse av cabotagereglerna. 
– Detta kan innebära att det kommer vara ”fler ögon” som kan ha ett intresse av att kolla den yrkesmässiga trafiken vilket är väldigt bra, säger John Woxström, jurist vid Sveriges Åkeriföretag. 

– Tullverket har dock kunnat besluta om klampning tidigare och har också kunnat besluta om hindrande av fortsatt färd, så det är själva förskottet som är nyheten, betonar han.

 

Annons

Annons