Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, okt, 22 2018
Senaste Nytt...

”Transportnäringens kompetensförsörjning kan bli en ödesfråga”

Foto: Transportföretagen
Foto: Transportföretagen
Publicerad av
Christer Wiik - 10 nov 2017

Kompetensförsörjningen kan bli en ödesfråga för välfärden. Nationellt riskerar branschen att sakna uppemot 40 000 jobb 2030 om relevanta politiska satsningar inte görs för att möta branschens rekryteringsbehov. Det hävdar Transportföretagen, som har låtit ta fram rapporten ”Transportnäringen och jobben i Kalmar län – en framtidsspaning”, för att belysa transportnäringens betydelse ur ett sysselsättningsperspektiv.

Rapporten visar att branschen nationellt riskerar att sakna upp till 40 000 jobb 2030 om relevanta politiska satsningar inte görs för att möta rekryteringsbehovet.
Bara inom en sexmånadersperiod är anställningsbehovet i Kalmar län uppe i ca 70 lastbilschaufförer och inom motorbranschen är behovet ca 80 personer närmaste treårsperioden. Till bussföraryrket behöver man under 2017-2018 anställa ca 180 bussförare.

Rapporten ger förslag på åtgärder inom arbetsmarknads- och utbildningsområdet som krävs för att säkerställa transportnäringens framtida konkurrenskraft och ett förväntat ökat behov av transporter i samhället.

”En huvudorsak till varför behovet sticker ut hos företagen inom transportnäringen är att vi blir fler och att behovet av transporter ökar. Det är därför viktigt att fler utbildar sig till branschens yrken. Att satsa på och stärka utbildningarnas kvalitet är avgörande för att attrahera fler ungdomar till branschen”, säger Caj Luoma, chef för utbildning och kompetensförsörjning på Transportföretagen.

”För att transportnäringen ska kunna växa och utvecklas och för att jobb inte ska gå förlorade måste bransch, skola och beslutsfattare i samverkan skapa rätt förutsättningar. Vi finns tillgängliga för dialog”, avslutar Caj Luoma.

 

 

 

Annons

Annons