Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, maj, 26 2019
Senaste Nytt...

Danska kommuner satsar på nya miljöbussar med varierande teknik

Elektrisk buss testas på Movias busslinje 3A vid slutstationen Nordhavn Station i Østerbro i Köpenhamn. Bakom kör ett S-tåg förbi på linje B. Foto: Wikipedia, kredit: Leif Jørgensen
Elektrisk buss testas på Movias busslinje 3A vid slutstationen Nordhavn Station i Østerbro i Köpenhamn. Bakom kör ett S-tåg förbi på linje B. Foto: Wikipedia, kredit: Leif Jørgensen
Publicerad av
Markku Björkman - 27 okt 2017

Flera danska kommuner har valt olika tekniker när det gäller inköp av framtida miljöbussar. I Köpenhamn ställs krav på bussarnas miljöegenskaper, och då är det upp till bussoperatören att leverera den bästa tekniska lösningen, skriver tidningen Ingeniøren.

Det finns dock undantag. Nyligen framkom det att Herning Kommun vill att framtida miljöbussar i kommunen ska köras bara med väte. Varken batteribuss eller biogas kunde komma i fråga eftersom kommunfullmäktige hade fått vätgas tilldelad för 15 miljoner danska kronor under de kommande tio åren. Detta kunde man ju inte rucka på. 

De flesta kommuner har valt biogas- och elbussar. Däremot har 12 borgmästare lovat att köpa ”rena miljöbussar från och med 2025”, utan att ha preciserat tekniken.

Sedan augusti 2016 har två elbussar testats på Köpenhamns linje 2A.  Fordonen laddas varje gång bussen når terminalen med 300 kilowatt och detta tar cirka en och en halv till tre minuter.  Det räcker för att bussen ska klara av hela sträckan genom Köpenhamns stadstrafik till slutstationen.

I Köpenhamns stad har politiker också valt att arbeta på en teknikneutral plan.

- Det är absolut nödvändigt att vi inte går ut och säger att vi vill ha någon bestämd form av bussar. Vi ställer vissa miljökrav och företaget Movia lägger sedan fram ett tekniskt neutralt erbjudande med en teknik som kan uppfylla våra krav. I stället för att kräva en viss typ av buss, ställer vi operativa krav på buller, koldioxidutsläpp och andra lokala utsläpp som partiklar och NOx, säger Jeppe Grønholt-Pedersen, som leder mobilitetslaget i kommunens ekonomiska förvaltning, till tidningen Ingeniøren.

Sedan är det upp till Movia att se vilka bussoperatörer som kan leverera dessa busstyper.

- Vi vill hjälpa till med att driva på marknaden genom att testa olika teknologier. Till exempel har vi testat en rad kinesiska elbussar som installeras bara på natten, och just nu kör vi ett försök på linje 3A, där två bussar laddar vid slutstationerna.  Vi för därmed en dialog med bussproducenterna och operatörerna. Både vi och operatörerna får mycket användbar kunskap. I allmänhet vill vi också samarbeta med de olika privata aktörerna. Vi har gynnats mycket av samarbetet med Siemens ifråga om en rapport om elbussar i Köpenhamn och vi är glada över att E. ON är involverad i försöket med elbussar på linje 3A., säger Jeppe Grønholt-Pedersen.

Däremot verkar det inte finnas några strålande framtidsutsikter för väte i Danmark under de närmaste åren. Kostnadsnivån för vätedrivna bussar är fortfarande för hög anser flera representanter för danska kommuner, enligt tidningen Ingeniøren. 

Nästa busslinje, som kommer att trafikeras av en miljöbuss i den danska huvudstadens blir linje 2A.  Där förväntar man sig att minst 20 bussar kommer att uppfylla kommunens miljökrav från och med december 2019.

Källa:Ingeniøren.

Annons

Annons

Annons