Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, sep, 25 2018
Senaste Nytt...

LKAB uttrycker oro kring den nya transportplanen

LKABs långsiktiga utveckling äventyras

Foto: LKAB
Foto: LKAB
Publicerad av
Peter Höök - 06 okt 2017

I trafikverkets förslag till ny transportplan till 2029 nämns tre projekt om berör LKAB. Allra viktigast är LKAB:s livsnerv och pulsåder, Malmbanan. Men planen är snål mot Malmbanan. Bara ett projekt nämns, ökat axellast från Malmberget till Luleå, ett projekt som redan körs. LKAB behöver både ökat axellast på hela Malmbanan och ett framtida dubbelspår mellan Kiruna och Narvik. Det är redan trångt på spåret och efter 2020 är trafikmängden fylld med nuvarande kapacitet. Det innebär stopp för LKAB:s utvecklingsmöjligheter.

Provdrift med tåg som lastar för 32,5 ton axellast har pågått i två år på södra omloppet mellan Malmberget och Luleå. Senaste året har två tåg om dagen lastat till den nya maxvikten 110 ton per järnvägsvagn den senaste perioden. Provdriften har avslutats 1 september. Där väntar LKAB nu på beslut om permanent drift med 32,5 ton axellast.

Anders Björnström, vd för LKAB Malmtrafik kommenterar:

– Det enda som nämns i transportplanen är banförstärkningar på södra omloppet, kopplat till ökad axellast. På norra omloppet nämns ingenting. Det är katastrofalt. Där pågår ett projekt med Trafikverket och BaneNor där provdrift med ökad axellast är planerad redan nästa år. BaneNor har givit besked att de är beredda att starta provtrafik med ökad axellast nästa år. På svensk sida krävs en vissa förstärkningsåtgärder. Vi hade hoppats att det skulle finnas med i planen Det blir ett stort avbräck för Sverige och för LKA om projektet blir försenat. Det verkar som om Trafikverket har gjort prioriteringar men inte förstått att vi behöver en kapacitetsökning i båda riktningar, säger han.

Även på mellansträckan mellan Kiruna och Malmberget behövs investeringar, till exempel en ny förlängd mötesplats för att ta bort en flaskhals. Det finns inte heller med i planen.

Annons

Annons