Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, maj, 20 2018
Senaste Nytt...

Nytt koncept för nykterhetskontroll

Alkolås. Foto: Karin Paulsson
Alkolås. Foto: Karin Paulsson
Publicerad av
Christer Wiik - 13 sep 2017

Trafikverket och Polisen utvecklar ett nytt koncept med automatiserade nykterhetskontroller. Syftet är att kunna kontrollera nykterhet i vägtrafiken vid såväl hamnar som festivalområden. Det meddelar Trafikverket på sin nyhetsplats.

En fjärdedel av alla dödsolyckor i trafiken kan relateras till alkohol. Förra året omkom 270 människor, om alla hade kört nyktra skulle närmare 70 liv kunnat räddas. Nykter trafik är en förutsättning för att nå Nollvisionen – att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken.

Nyktra-projektet kommer att utmana dagens hantering av onykterhet i trafiken och det gäller både teknik och lagstiftning. Konceptet för nykterhetskontroller ska utvecklas och genomförs på strategiskt viktiga platser i trafikmiljön, exempelvis hamnar, festivalområden, parkeringsplatser och utvalda vägsträckor.

– Nykter trafik är en viktig förutsättning för att nå Nollvisionen. Därför är detta arbete mycket angeläget, säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör, Trafikverket.

Projektet ska möjliggöra rättssäkra och resurseffektiva nykterhetskontroller i vägtrafikmiljön och vara utformat på ett sådant sätt att det krävs en begränsad närvaro av poliser och andra representanter från kontrollmyndigheter. Nyktra-projektet startar i år och avslutas år 2020.

– Projektet är ett utmärkt exempel på hur myndigheter tillsammans, och med begränsade resurser, kan utveckla verksamheter och skapa ett tryggare och säkrare samhälle, säger Anders Hall, Polisens utvecklingschef.
Källa: Trafikverket