Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, maj, 20 2018
Senaste Nytt...

Seko vill bryta den dansk-svenska postfusionen

Foto: Christer Wiik
Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Christer Wiik - 07 sep 2017

År 2009 genomfördes en fusion mellan den svenska och danska posten. ”Med facit i hand kan vi konstatera att fusionen inte levt upp till förväntningarna. Den danska delen av PostNord dras med stora förluster”, säger fackförbundet Sekos förbundsordförande Valle Karlsson

– Situationen har nu kommit till en punkt där de danska förlusterna påverkar svensk postservice och svenska postanställda på ett orimligt sätt. Det finns flera sätt att lösa situationen inom PostNord men vi tycker att det bästa alternativet i nuläget är att bryta den svensk-danska postfusionen. Detta skulle ge respektive land förutsättningar att utifrån sina behov möta framtidens utmaningar på postmarknaden, säger Valle Karlsson.

Med cirka 13 000 medlemmar inom PostNord har Seko en skyldighet att se till våra medlemmars bästa men också en skyldighet att se till möjligheten att upprätthålla det viktiga samhällsuppdraget i Sverige. 

– För att kunna erbjuda hela landet en god samhällsservice måste den svenska postverksamheten stå väl rustad för att kunna möta fortsatta brevvolymsminskningar. De pengar som tjänas här måste gå till investeringar och till att säkerställa en god bemanning. Det är helt enkelt inte långsiktigt hållbart att årligen föra över svenska vinster för att täcka upp förluster i ett annat land, säger Seko Postens ordförande Johan Lindholm.